Mer Människa, inspiration, evenemang, läsarreflektioner med mera

Mer Människa, inspiration, evenemang, läsarreflektioner med mera.Våren 2016 släpptes boken Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i genom Liv & Tanke Förlag.

Under bilden har du möjlighet att fördjupa dig i de händelser som bokens utgivning fört med sig. Du finner länkar till läsarreflektioner, publicitet, evenemang, diskussionsgrupper, återförsäljare med mera. Varmt välkommen!

mermanniskatankaromlivetochdentidvileveri

Mer Människa

Tankar om livet och den tid vi lever i

”I möten med andra människor, genom estetiken, kulturen och i naturen får jag möjlighet att se och utveckla nyansernas språk, något som vidgar blicken och fördjupar förståelsen för mig själv och människan. Ska vi få en vackrare och mer medmänsklig värld krävs tillgång till känslolivet och de portar som öppnar upp för vår innersta sårbarhet, vår mänsklighet. Så tar vi spjärn mot enfalden och dogmatismen”.

Vad det är att vara människa i dag är den existentiella klangbotten vilken Mer Människa – tankar om livet och den tid vi lever i utgår från. Författaren delar med sig av sitt sätt att se på och förhålla sig till livet. Något som mynnar ut i tre livsvägar som beskrivs närmare i boken: viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad.

Boken har nu kommit ut i handeln och på denna sida uppdateras nyheter som kan vara intressant för dig som läsare att ta del av.

Bokreleasen ägde rum i Det fria ordets hus den 27 april 2016.

Mer Människa, inspiration, evenemang, läsarreflektioner med mera

Evenemang

Boksignering Akademibokhandeln, Grand Samarkand 28 maj 2016.

Dakapo kreativitetsmässa 4 mars 2017, program och föreläsning klockan 13.30-14.00. Program och innehåll via Mer Människa på Kreativitetsmässa.

Hållbara relationer och livskvalitet, författarkväll i ord och ton i samarbete med Ingrid Tollgerdt Andersson och Hans Parment.

Mer Människa Kronobergs bokmässa Växjö stadsbibliotek 19 november 2016. Se även Fina möten Kronobergs bokmässa 2016.

Kultursöndag på Kittebo kursgård och skogscafé. Medverkade med ett halvtimmesprogram utifrån boken Mer Människa med textläsning och sång a capella och till eget gitarrackompanjemang, Inspirerande kultursöndag på Kittebo kursgård.

Kultur- och berättardag på Kittebo kursgård 20 augusti 2017, se Inspirerande möten under kultur- och berättadag.

Sommarkväll i Stehags kyrka, 20 juli 2016. Under kvällen framfördes ett program med textläsning och sångval, (såväl nutida som klassisk musik), som bygger på innehåll ur boken.

Yinyoga och Mer Människa, utför ett välgörande Yinyoga pass och lyssna till väl valda textstycken ur Mer Människa. Se även Läsning och Yinyoga hos Parment yoga.

Författaruppläsning, Domkyrkocentrum Växjö i samband med kulturnatten 2017, Författaruppläsning, Domkyrkocentrum och i samband med mingelträff för ”KulturiSmåland.

Programmet Mer Människa bokningsbart

Nu har du som arrangör möjlighet att boka programmet Mer Människa. Mer Människa är ett existentiellt program som tar sin utgångspunkt från innehållet i boken med samma namn.

Genom en väv av toner, textläsning och lyrik är tanken att ge de medverkande en stund av harmoni, skaparglädje och själslig inspiration. Fungerar i såväl sakrala som sekulära sammanhang. Elisabeth Jönsson i samarbete med musiker, men även kortare program till eget gitarrackompanjemang. Mer om hur du går tillväga för att boka programmet har du möjlighet att läsa i inlägget Programmet Mer Människa bokningsbart.

Se också Famnar livet i ord och ton.

Gästinlägg och inspiration

För webbtidningen Allt om skrivande, ett gästinlägg om skrivprocessen bakom boken.

Funderar du på att anordna en bokrelease?  I inlägget Kreativa tips inför din bokrelease delar jag med mig av mina erfarenheter utifrån releasen av Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i.

Läsarreflektioner

Bloggat om Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i

Anna-Karin Mattsson

Eva Lind Johansson

Ingrid Tollgerdt-Andersson

Inger Littberger Caisou-Rousseau

Läsarröster  (Monika Häägg, Halina Larsson, Tina Persson)

Maud Granholm

Torbjörn Ohlsson

Vidgade perspektiv (Maria Estling Vannestål, Maud Granholm och Torbjörn Ohlsson).

Några reflektioner och recensioner

”På ett vackert och berörande sätt berättar Elisabeth om sitt sätt att förhålla sig till livet. För hennes del har det mynnat ut i tre olika spår, eller livsvägar: viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad. Finstämt skriver hon om vad som format och påverkat hennes väg genom livet.”

Ingrid Tollgerdt-Andersson, fil.dr i psykologi, forskare och författare

”Mer människa slår an djupa strängar hos mig själv. Redan som mycket ung drömde jag om att bli en personlighet, jag törstade efter bildning och jag sökte en skönhetsupplevelse framför allt i litteraturen. Nu som medelålders har jag insett att detta är ett livslångt arbete och jag har mycket kvar att lära och att uppleva. Elisabeth Jönssons bok har förutsättningar att hjälpa mig en god bit på vägen.”

Inger Littberger Caisou Rousseau, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet

”Mer Människa – Tankar om livet och den tid vi lever i” med stor behållning. Författaren skriver på ett anspråkslöst och ödmjukt sätt om viktiga livsfrågor. Hon rekommenderar att vi saktar ner och tänker efter i stället för att springa fortare och fortare i våra ekorrhjul. Hon ifrågasätter att vi i dag så starkt hyllar konkurrens och kvantifierade framgångar. Och hon exemplifierar hur t.ex. en livskris kan göra att vi börjar tänka och värdesätta det som har verklig betydelse.

Utgångspunkten i hennes resonemang är framför allt egna tankar och egna upplevelser men också gedigna litteraturstudier och input från inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens som hon startat. Jag fann mycket i boken som fick mig att tänka. Jag kan varmt rekommendera denna bok.

Holger Wästlund, författare och tidigare teknisk konsult

…Det är nämligen en svår konst att skriva kort, förtätat men ändå klart och berikande. Det tycker jag att Elisabeth Jönsson gör i sin bok Mer Människa. Och här handlar det inte om att människan ska prestera mer, eller måste hinna för att vinna. Precis tvärtom är Mer Människa en filosofisk och andlig bok om att försöka leva nära sig själv, autentiskt. Att ifrågasätta, vara kritisk och våga tänka djupt. Till sin hjälp har hon haft många goda förebilder. Från Tjuren Ferdinand till Dag Hammarskjöld och Erich Fromm, m fl. En vacker liten bok att läsa små stycken av medan färg torkar, vind blåser upp, kvällsljuset drar in med tystnaden före kvällsmörkret.”

Tina K Persson, författare, poet och kulturjournalist

Publicitet

Föreningen Egenutgivarna skriver om boken.

Smålands författarsällskap uppmärksammar utgivningen av boken, På hemsidan för Smålands författarsällskap.

Smålandsposten skriver om Punctum saliens, boken och Liv & Tanke Förlag i ett författarporträtt som publicerades den 2 maj 2016, Smålandsposten uppmärksammar Mer Människa.

Tidningen Må Bra omnämner boken Publicitet i tidningen Må Bra

Skrivarcirkel

Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i blir en inspirationskälla vid skrivarcirkel i Sundsvall under ledning av Maud Granholm, i regi av Studieförbundet Vuxenskolan, Skriva med hjärtat av Maud Granholm samt inlägget Skrivkursen, en stund för inspiration och reflektion. I det sistnämnda inlägget har du möjlighet att läsa några kortare texter författade av skrivkursens deltagare.

Återförsäljare

Via sidan återförsäljare finner du några aktuella försäljningsställen. Boken finns såväl inbunden som möjlig att ladda ned som e-bok.

Nyfiken på bokens innehåll? Läs mer via smakprov genom Google, Mer Människa.

Mer Människa på ditt bibliotek

På ditt lokala bibliotek har du möjlighet att låna boken utan kostnad. Läs mer i inlägget Mer Människa på ditt lokala bibliotek.