Socialt kapital

Känner du till begreppet socialt kapital?

Av en händelse kom jag i kontakt med begreppet genom sidan Socialt kapital som drivs av Jan Torége.Här är det möjligt att läsa om socialt kapital utifrån olika dimensioner.

Så här i valtider upplever jag att betydelsen av socialt kapital kanske blir än mer synligt än annars. Jag tänker här på den sociala tilliten människor emellan och vår tillit för olika samhällsinstitutioner och våra politiker

Hur viktig är inte tilliten för att vi ska må väl på våra arbetsplatser, skolor och i samhället i övrigt?

I ett nyligen publicerat inlägg skriver Jan Torége om att teorin om den starkes överlevnad är felaktig. Han resonerar nyanserat och reflekterande och ger även konkreta exempel på varför teorin inte stämmer. Han går därefter vidare till att diskutera dagens politiska situation i Sverige och den starka skiljelinje han och många med honom menar råder mellan Sverigedemokraterna och övriga partier.

”Vi är biologiskt programmerade att främst känna empati och tillit till dem vi identifierar oss med. Vi bör därför sträva mot ett så homogent samhälle som möjligt. Mångfald skapar oro och otrygghet. Övriga partier menar däremot att ett öppet och tolerant samhälle är och historiskt har varit nyckeln till fred, välstånd och ekonomisk utveckling.”

Jan Torége

Jan Torége påvisar vidare att framgångsrika regioner i världen präglas av tolerans, pluralism och öppenhet. Och så kommer detta underbara citat som tilltalar konstnärssjälen

”Lika barn kanske leker bäst, men olika barn hittar på nya lekar!”

Rekommenderar dig att läsa inlägget Övergripande socialt kapital kräver både tillit och tolerans.

Foto:  ”Hands Creating A Star” by creativedoxfoto/freedigitalphotos.net