Samtal som skapar möjligheter

Värdefulla möten utvecklar känslolivet

Något av det allra finaste, men också svåraste i läraruppdraget är samtalet. Dialogen elev- lärare är det som skolans kvalitet vilar på. Kan man som elev prata med sin lärare, känner förtroende, får stöd och uppmuntran och hjälp med det man behöver hjälp med,  finns en bra grund för inlärning. Det är mötet som är grunden för lärande.

Martin Bubers bok ”Jag och Du” är en ofta citerad bok när det kommer till samtal kring mötets betydelse. Han skriver grundordet Jag-Du skapar relationens värld och längre fram skriver han människan blir genom Duet till ett Jag. Kan det sägas så mycket tydligare. Att det är i mötet med andra vi blir till.

Skapa möjlighet att se varandra

Värdet av att se varandra och inte minst se de som behöver oss mest läser jag om i Svenska Dagbladets artikel Vuxna vågar inte tala med barn.

– Vi vuxna har ofta kloka råd som barnen kan behöva höra, men de kan få ligga till sig en stund i vårt huvud så att barnets egen berättelse inte genast dränks av våra idéer, säger skolkuratorn och Bris-medarbetaren Petter Iwarsson i artikeln.

I denna artikel kan man läsa om att vuxna pratar för lite med barn om viktiga och svåra saker i livet. Det kan handla om tidsbrist och/eller osäkerhet, menar Petter Iwarsson.

Om värdet av att utveckla känslomässig kompetens

Som lärare märker jag så ofta värdet av förmå urskilja språkets skiftande nyanser,att kunna lyssna också till tystnaden som också den är ett språk. Att arbeta för att vara där i nuet, att se sina egna och andras känslor. För jag tror att det är så att ett rikare känslomässigt klimat blir också ett mänskligare klimat. Där det finns ord och plats för känslor, där behövs inte våld och slagsmål.

Dagens Nyheter har haft en intressant artikelserie på Insidan under temat Ung och extrem. I en av dessa artiklar uttalar sig forskaren Peter Gill om hur unga män skolas in i en våldskultur – Vi män får lära oss att ta till våld, Dagens Nyheter 21 mars 2011.Peter Gill har i sin forskning fokuserat på vardagsvåldet. Gill menar att genom massmedierna, idrotten och värnplikten har män länge skolats att använda våld.

Som föräldrar och andra vuxna som finns runt dessa unga människor på väg in i vuxenlivets vardande är det viktigt att finnas där i mötet för att samtala kring sådant som man som ung har svårt att hantera själv. Är det ändå inte en av de finaste och mest meningsfulla uppgifter vi som vuxna har?

Perspektiven skiftar

Mediediskussionen kring barns situation i Sverige handlar ofta om bristen på närvarande vuxna och den psykiska press man som ung människa kan leva under i Sverige idag. Som bloggare för varenda unge vill jag lägga till  ytterligare perspektiv.

Fortfarande saknar mer än 40 procent av jordens befolkning tillgång till en säker toalett och cirka 13 procent har inte rent vatten att dricka ( Erkänn vatten som mänsklig rättighet, Svenska Dagbladet)

Perspektiven på jordklotet skiftar. Oavsett hur katastrofen,behoven eller livskrisen ser ut så behöver vi varandra. Och barnen och ungdomarna behöver oss mer än andra.Det känns som om vi glömmer bort en hel del viktiga nyanser främst inom rådande skoldebatt. Jag syftar här på känslornas betydelse och språk ( se gärna tidigare inlägg Estetik och musik kan skapa hela människor.