Kunskap om textredigering

Gör dina texter proffsigare!

Vad ska man egentligen titta på när man korrekturläser en text?

En enkel checklista!

Tecken

Kontrollera kommatecken,  kolon, semikolon, tankstreck, parenteser, citattecken, understrykningar och andra så kallade typografiska grepp

Ord

Kontrollera stavningen!

Använd rättstavningsprogram

Fråga dig själv om främmande ord är rätt att använda i sammanhanget

Finns det onödiga eller  störande upprepningar i din text? Själv överanvänder jag till exempel gärna ordet så.

Finns det några stilbrott i din text? Det innebär att du frågar dig själv om du har använt ord som inte passar textens stil i övrigt.

Se över avstavning och se till att sammansatta ord inte är särskrivna

Meningar

Se över meningslängden så att meningarna är korrekt uppbyggda och inte för långa eftersom det kan försvåra läsningen.

Finns det meningsfragment i din text? Meningsfragment är meningar som inte är fullständiga utan mest består av lösryckta ord.

Kontrollera så att du syftar tillbaka på det du tidigare skrivit på rätt sätt och att ordföljden är riktig.

Stycken

Markera nya stycken med indrag eller, när det är lämpligt, med en mellanrubrik.

Gå igenom dina stycken och kontrollera så varje stycke innehåller en huvudtanke.

Är något stycke för långt eller för kort?

Binder du samman inledning och avslutning?

 

Bra språkhandböcker

Svenska skrivregler utgiven av Svenska språknämnden.

Svenska akademins ordlista

Länktips!

www.sprakradet.se