Kunskap om sociala medier- ”Svenskarna och Internet 2010”

Utvecklas med sociala medier?

Blogg, facebook, twitter – de sociala medierna har tagit ett kraftfullt grepp om medielandskapet och också bidragit till att förändra det.

Nya medier, vet vi sedan tidigare i historien, väcker ofta starka reaktioner. Så var det när TVn kom (som kunde få namnet dumburken) för att inte tala om den våldsamma debatt som uppstod då videon gjorde sitt intåg i våra vardagsrum eller debatterna i samband med Internets frammarsch.

Kunskap om svenskarna och Internet

I dag har har 85 procent av svenskarna över 16 år tillgång till Internet i hemmet och I ett internationellt perspektiv är internetanvändningen i topp i Sverige, särskilt bland äldre (Källa: Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010”)

Rapporten ” Svenskarna och Internet” innehåller en mängd intressanta resultat och jag rekommenderar dig som är intresserad att ta del av hela innehållet. I detta inlägg har jag gjort mitt subjektiva urval av den fakta som intresserar mig just nu.

Dagens mediesamtal handlar ofta om de sociala medierna och vilka konsekvenser de kan föra med sig för övriga medier, för den politiska debatten eller för den enskilda eller för grupper av människor. Hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk Bloggarna är inte många i befolkningen, men många bland unga kvinnor läser jag i rapporten ”Svenskarna och Internet 2010

Som bloggare ser jag bloggen som ett utmärkt redskap för kunskapsutveckling ,samtal och diskussion Men det har jag inte alltid tyckt, se Kunskap om bloggande fick bort mina fördomar”.Men jag anser också att den som väljer att driva en blogg eller använda sig av andra former av sociala media har ett stort etiskt ansvar. Sociala media berör och angår.Av undersökningen Svenskarna och Internet 2010” framgår att 2010 är det sex procent av befolkningen, eller åtta procent av användarna (tolv+ år) som bloggar. Det motsvarar 500 000 människor. I undersökningen framkommer också att det finns de som inte alls använder sig av internet eller tar eller får tillgång till den digitala kulturen. Avslutningsvis skrivs också i rapporten följande:…”

”Det är en sak att utforma ett system för teknikintresserade och datorkunniga människor men något helt annat att anpassa systemet till användare som aldrig under hela sitt liv använt en dator. Och fortfarande femton år efter det att Internet introducerades, är det ungefär hälften av befolkningen som inte känner sig delaktiga i det nya informationssamhället”.

 

2 svar på ”Kunskap om sociala medier- ”Svenskarna och Internet 2010”

 • 23 januari, 2011 kl. 10:14 f m
  Permalänk

  Instämmer att rapporten Svenskarna och Internet är intressant läsning. Något som också lyfts fram på flera ställen i rapporten, är inte bara det positiva med utbredningen av informationsteknik och tillgången till Internet, utan även utanförskapet. Enligt mitt blogginlägg http://perhakanblogg.blogspot.com/2011/01/svenskarna-och-internet.html kan detta icke-deltagande vara en utmaning för demokratin som sådan.

  I och med att alltmer flyttas ut på Internet blir också tillgången och förmågan att kunna använda sig at informationstekniken allt viktigare. Så kan man fundera vad konsekvenser blir med tanke på den forskning som återges i rapporten Svenskarna och Internet.

 • 17 januari, 2011 kl. 7:51 e m
  Permalänk

  Tack för din kommentar hos mig.

  Ja, det här är högaktuella frågor och utvecklingen fortsätter alldeles oavsett vad vi tycker. Som du vet, så är jag ganska positiv men menar att vi måste lära oss att prioritera hur vi vill delta, för vi hinner inte med allt. Vi har och bör ha även ett liv utanför. På samma sätt måste vi lära oss ett vettigt beteende på nätet! Vissa litar för mycket på den relativa anonymiteten och beter sig därefter.

  Ytterligare ett problem är den språkliga förmågan. Det är alltså inte enbart bristen på datorer och datakunskaper som begränsar människor delaktighet. Man måste också kunna uttrycka sig någorlunda.

  Fortsatt trevlig kväll och välkommen tillbaka!

Kommentarer är stängda.