Kunskap om idé- och lärdomshistoria fick mig att reflektera

På kvällarna läser jag för närvarande en bok som bär titeln Nittonhundratalet – en biografi av Svante Nordin , som är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Ett tag framförallt i början av boken, var jag på väg att lägga ner läsningen, men jag är glad att jag gav boken en chans till. Innehållet är präglat av berättelser om människor som på olika sätt påverkat det gångna decenniet. Här får läsaren chans att möta Simone de Beauvoir, Mao Zedong, Henry Kissinger, Pol Pot, Hitler för att ge några exempel. Alla är de personer som på olika sätt haft ett inflytande över de händelser som skedde under 1900-talet. Det är en bok om idéer och ideologier och den känsla som framförallt kommer över mig är hur starkt enstaka personers idéer fått inflytande över miljontals människor, också med katastrofala konsekvenser till följd såsom svält, död och fattigdom. Vilka tankar och idéer hade egentligen positiva konsekvenser?

I veckan fick jag ett personligt brev av en släkting som betyder mycket för mig. Jag fick kopia av ett foto på ett speciellt tillfälle i min ungdom.Vilken idé och lärdomshistoria för en sådan handling med sig? Mycket! Det jag behöver är skönhet och goda medmänniskor. Det väsentliga för mig är livet i sig. De handlingar och de idéer som värnar dessa värden vinner mitt hjärta.

Kunskap om nya maktallianser

I slutet av boken väver Svante Nordin  samman sina tankar kring händelserna under 1900-talet. Vi skönjer kunskap om nya maktallianser och inflytandesfärer, inte minst efter den världsomskakande händelsen vid World Trade Center i början av detta sekel.(World Trade Center (WTC) i New York var ett byggnadskomplex på södra Manhattan,byggnaderna förstördes vid terrorattackerna 11 september 2001)

Läs boken de ökar din förståelse och kunskap om betydande händelser under 1900-talet.