Kunskap om hur du kvalitetsgranskar ditt textinnehåll

Kanske tycker du precis som jag om att skriva och uttrycka dig i ord? I ett tidigare inlägg  fick du några tips som kan underlätta korrekturläsningen av din text.

Kvalitetsgranska innehållet i texten

Idag ger jag några frågor du kan ställa dig själv när du vill kvalitetsgranska innehållet i en text. Frågorna nedan är av mer övergripande karaktär. För att gå på djupet inom en speciell textgenre krävs ytterligare frågor. Min utgångspunkt när jag formulerat frågorna är också att jag här förutsätter någon form av kommunikation med en eller flera läsare.

1.     Vem skriver skribenten för tycker du som läsare?

2.     Vad tycker du skribenten har för syfte med sin text?

3.     Har skribenten något budskap i sin text? Vilket?

4.     Finns det en röd tråd i texten? Vilken?

5.     Kan den röda tråden bli tydligare? Ge förslag på hur?

6.     Är det tydligt vad som är skribentens åsikter och vad som kommer från andra källor? Ändringar som behöver göras? Tydliga källhänvisningar är viktigt för textens, innehållets och skribentens trovärdighet.

7.     Hur fungerar inledningen ? Förslag på ändringar

8.     Hur fungerar avslutningen? Förslag på ändringar

Bild till texten gör innehållet mer levande. Ställ därför gärna också följande fråga:

9. Om du skulle ta ett foto till texten eller göra en illustration vad skulle dessa bilder uttrycka? Motivval? Ge förslag till en illustrationsidé och en fotoidé.