Kreativitetsprocessens femte steg- intellekt och omdöme

Efter att du fått första ingivelsen till att skapa (första steget), undersökt möjligheterna till att genomföra din idé (andra steget), vilat och kopplat bort tankarna på det du ska skapa (tredje steget), fått en snilleblixt (fjärde steget) så är det nu dags för intellekt och omdöme att träda in.Det är nu som du ska granska dina idéer objektivt, gärna rådfråga andra.

Bollplank viktiga för min kreativitet

Jag har turen att ha goda kollegor omkring mig. Tillsammans bollar vi dagligen idéer och på så sätt är vi också förutsättningar för varandras utveckling. Min erfarenhet är att det krävs att man är i en vidsynt och trygg miljö för att man ska våga och vilja dela med sig av sina idéer och tankar. Ledarskap och organisation är således oerhört viktigt för att främja ett kreativt klimat på en arbetsplats.
Femte steget i den kreativa processen handlar om att förbättra och förfina sina idéer. Så är således den kreativa processen ett förfinat samspel och förhållande mellan vänstra och högra hjärnhalvan.

Läs om övriga steg i den kreativa processen via denna länk.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).