Kreativitet- vad är det egentligen?

Vi var några kollegor idag som diskuterade vad kreativitet egentligen är för något.

Detta fick mig att studera de böcker som jag har hemma i bokhyllan för att hitta fram till en definition kring vad jag själv menar när jag diskuterar kreativitet som förmåga.För mig handlar kreativitet  till stora delar om en förmåga att kombinera gamla ting och tankar på nya sätt. Den kreativa hjärnan har en friare förmåga att associera och kombinera. För att hitta sin egen kreativa potential behöver man lära känna sig själv.

Uppdatering 25 juni 2013

Den kreativa processen kan delas in i fem steg:

1.Första insikten

2.Förberedelsen

3.Mognaden

4.Snilleblixten

5.Beviset

Boktips!

Du är kreativ – hur du tar vara på din skapande fantasi av Michael le Boeuf