Kreativitet- vad är det egentligen?

Vi var några kollegor idag som diskuterade vad kreativitet egentligen är för något.

Detta fick mig att studera de böcker som jag har hemma i bokhyllan för att hitta fram till en definition kring vad jag själv menar när jag diskuterar kreativitet som förmåga.För mig handlar kreativitet  till stora delar om en förmåga att kombinera gamla ting och tankar på nya sätt. Den kreativa hjärnan har en friare förmåga att associera och kombinera. För att hitta sin egen kreativa potential behöver man lära känna sig själv.

Uppdatering 25 juni 2013

Den kreativa processen kan delas in i fem steg:

1.Första insikten

2.Förberedelsen

3.Mognaden

4.Snilleblixten

5.Beviset

Boktips!

Du är kreativ – hur du tar vara på din skapande fantasi av Michael le Boeuf

 

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).