Kreativitet och galenskap

Kreativitet och galenskap två sidor av samma mynt?

Under senvåren i år kunde vi ta del av intressanta forskningsresultat om kopplingen mellan kreativitet och galenskap.

Fredrik Ullén är forskare vid Stockholm Brain Institute och en av de forskare som ligger bakom de under våren presenterade studierna om hur kopplingen mellan psykisk sjukdom och kreativitet kan se ut. Bland annat har hans forskargrupp kunnat visa att dopaminsystemet i hjärnan hos kreativa personer till viss del liknar det som finns hos schizofrena. Schizofrena filtrerar inte bort lika mycket sinnesintryck som andra. Detta gör att den som är schizofren  har möjlighet att se fler samband och göra fria och ovanliga och kanske stundtals bisarra associationer. Förändringen i dopaminsystemet leder hos den kreative  till idérikedom, men hos den svårt psykiskt sjuke till förvirring.

I artikeln säger han bland annat:

”Jag tror en av hemligheterna med kreativitet är just att kunna växla mellan idéskapande och disciplin. För ska man vara kreativ måste man kunna hantera sina idéer på ett vettigt sätt också, vara disciplinerad och kunna fullfölja dem.”

Viktigt vi inte idealiserar galenskap

Forskargruppens resultat är intressanta, men det som Fredrik Ullén framhåller om växlingen mellan idéskapande och disciplin är en viktig faktor. Forskningsresultaten kommer förhoppningsvis inte att leda till en idealisering av galenskap. Det finns ju en annan sida av galenskap som inte är att förglömma. Denna att den psykiskt sjuke dels lever med ett lidande,ibland både för sig själv, men kanske också för omgivningen. Däremot är resultaten intressanta om de vidgar perspektiven om våra medmänniskor.

Mer om den kreativa processen finner du i under kategorin kreativitet.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).