Kreativitet och flow

Kreativitet är ett område som alltid fascinerat mig. Under den kreativa processen kan känslan av flow infinna sig.

Mihaly Csikszentmihalyi är professorn som kom att bli oerhört engagerad i forskning inom områden relaterade till begreppet ”flow”.

Flow eller flöde kan beskrivas som en känsla vi har när allting fungerar som det ska, när allt stämmer. Flow inträffar när vi står inför utmaningar som vi vet att vi klarar av.

Ett flowtillstånd kan variera i tid.Det kan röra sig om korta perioder eller vara upp till flera timmar. Ofta är de korta stunderna mer intensiva. En författare, konstnär eller uppfinnare kan till exempel gå upp i sitt projekt timmar i följd och befinna sig i ett tillstånd av flow, då kan fem-sex timmar kännas som tio minuter.

För mig personligen är detta tillstånd den viktigaste delen i den kreativa processen.

Som lärare ser jag som en av mina viktigaste uppgifter att inspirera mina elevers inneboende potential.

Det är också så att det är när jag själv är mitt uppe i den skapande processen som jag mår som bäst. Mer om kreativitet ur olika aspekter i kommande blogginlägg.

Boktips: Flow – den optimala upplevelsens psykologi av just Mihaly Csikszentmihalyi

Mer om kreativitet på Punctum saliens