Kreativitet kräver också vila – tredje steget

Kreativitetsprocessens tredje steg

Du har börjat undersöka möjligheterna och håller på att bygga vidare på din idé. Kanske är du i full färd med att samla information och läsa, men nu är det dags att sluta arbeta med din idé, tredje steget i den kreativa processen ska nu  ta vid. Det handlar nu om att låta all information smälta in. Detta gör du genom att för en stund sluta vara aktiv med den uppgift du varit i färd att arbeta med. Det kan vara en god idé att resa bort eller ta en promenad. För det är när det undermedvetna har arbetat klart som det är dags för snilleblixten.

Du finner nu ett inlägg med  länkar som beskriver kreativitetsprocessens olika steg här.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).