Kreativitet kräver också vila – tredje steget

Kreativitetsprocessens tredje steg

Du har börjat undersöka möjligheterna och håller på att bygga vidare på din idé. Kanske är du i full färd med att samla information och läsa, men nu är det dags att sluta arbeta med din idé, tredje steget i den kreativa processen ska nu  ta vid. Det handlar nu om att låta all information smälta in. Detta gör du genom att för en stund sluta vara aktiv med den uppgift du varit i färd att arbeta med. Det kan vara en god idé att resa bort eller ta en promenad. För det är när det undermedvetna har arbetat klart som det är dags för snilleblixten.

Du finner nu ett inlägg med  länkar som beskriver kreativitetsprocessens olika steg här.