Kreativitet handlar om att blicka utanför det välkända

” Vi tänker ofta i välkända kategorier och längs väl innötta spår….Vi tar oss inte tid att utforska möjligheter, som kanske kan leda till klokare ställningstaganden.Vad konsten beträffar, missar vi ofta uttryck och symbolik som skulle kunna leda till en ny och rikare förståelse.”/David Parkins