Utveckla och stärk elevens identitet med hjälp av konst

Utvecklas med hjälp av att betrakta och skapa egna konstverk tror jag är en värdefull väg att gå när man vill fördjupa sin egen personlighet och stärka eller forma sin identitet. Det var min föresats som pedagog när jag och min klass besökte Växjö konsthall

Claes Fahlgren tog emot mig och mina elever på ett fint sätt igår i samband med besöket ( läs mer om tankarna innan) på Växjö konsthall. Efter en kort introduktion till utställningarna av Anette Abrahamsson och Carin Blucher arbetade eleverna i grupper. Varje grupp valde ut ett konstverk att diskutera vidare kring. Utifrån några nyckelord som arbetats fram i grupperna redovisade eleverna i dialog med varandra och Claes Fahlgren.

Efter denna gemensamma genomgång fördjupade sig varje elev ytterligare på egen hand med att välja ut ett av konstverken och besvara några frågor som jag förberett i förväg.

 

Exempel på frågor:
Beskriv färg, form, material, motiv. Beskriv så nyansrikt som möjligt

Vilka associationer väcker konstverken ?

Vilka känslor väcker de konstverk du valt hos dig? Glädje, ilska, likgiltighet, sorg…?

Nu finns en mängd anteckningar om konstverken som vi kommer att arbeta vidare med på nästa lektion.