Inspirerande skrivövningar till bilder

Inspirerande skrivövningar

Ett bra och inspirerande sätt för att komma igång med sitt skrivande är att skriva till en bild. De första texter som jag själv fick publicerade var just texter där jag blivit inspirerad av en bild.

För att komma igång kan du välja att besöka en foto- och/eller konstutställning eller du kanske väljer en bild som du tycker mycket om, kanske tagit själv. Om du använder någon annans bild och tänker publicera text och bild måste du ta hänsyn till upphovsrätten.

Börja med att besvara följande frågor:

Egna reflektioner utifrån bilden/fotot du valt

–       Vad föreställer bilden? Beskriv?

–       Tycker du om bilden? Varför/varför inte?

–       Vilken stämning förmedlar bilden?

–       Vad tror du fotografen vill berätta med sin bild? Budskap?

Jag ser….

Beskriv miljön på bilden utifrån något av följande perspektiv:

–       ett barn i sjuårsåldern som precis börjat skolan. Vad lägger han/hon märke till?

–       en ung kvinna i tjugoårsåldern. Vad ser han/hon?

–       en äldre man eller kvinna i 80-årsåldern.Vad ser han/hon?

Inled med orden jag ser…. Tänk dig att du är ett barn, en ung kvinna eller en äldre person som beskriver vad du ser. Beskriv så detaljerat som möjligt. Vill du välja att betrakta bilden utifrån något annat perspektiv än de jag föreslagit här kan du naturligtvis göra det. Min erfarenhet är att när man går in för att betrakta världen utifrån någon annans perspektiv än sitt eget så sätts fantasin igång.

Han/hon är…..

Välj en bild där det finns en person med. Beskriv utifrån fotot personen så utförligt som möjligt. Följande ord kan vara till hjälp att filosofera över när du ser bilden.

namn, ålder, kön, längd,, vikt, kroppsbyggnad, hårfärg, ögonfärg, fysiska särdrag ,utbildning, fiender, familj, behov, drömmar, karaktärsdrag, livsfilosofi, intressen

Vad lägger du först märke till? Varför?

Vad har du skrivit?

Studera nu dina nedskrivna tankar. Troligen har du nu embryot till en bra text som du kan spinna vidare på. Kanske du vill skriva en enkel betraktelse, en dikt, en kort artikel, en berättelse… Oavsett form så har frågorna troligen hjälp dig att komma in i det kreativa skrivflödet.

 

 

Naturbild Åsnen