Inspirera dig själv med rikare färgkunskap

Kreativa människor och konstnärer dras ofta till estetiskt intressanta och speciella platser för att hämta inspiration till sina verk.

Platser som Österlen i Skåne eller Skagen i Danmark har dragit till sig flera konstnärer mycket för ljusets skull. Ljuset på Österlen tycker jag själv skapar ett speciellt skimmer och gör att jag upplever färgerna annorlunda än hemma i Växjö.

Som jag skrev i gårdagens inlägg kan det bara bra att känna till en del om färglära om man vill utveckla sitt konstnärliga uttryck. I samma inlägg skrev jag en del om färgcirkeln och viktiga begrepp som färgernas färgton, valör och intensitet. Att få kunskap om dessa begrepp möjliggör utveckling eftersom du troligen kommer att uppfatta fler nyanser när du får kunskap om dessa begrepp. Så har det i vart fall fungerat för mig ,att jag ser färger på ett annat sätt, vilket berikar och ökar min kreativitet både när jag målar och fotograferar.

Kreativ upplevelse av färg

Färgtonen skrev jag om igår. Två andra begrepp som har betydelse för vår upplevelse av färg är färgens valör och och intensitet.När man valt färgton, dvs vilken av de tolv färgerna i färgtoncirkeln som är startpunkten för färgen kan man studera valören. Valören handlar om hur ljus eller mörk färgen är i förhållande till en valörskala i sju steg från vitt till svart. Man kan tala om olika nivåer på en gråskala. Färgens intensitet handlar om färgens klarhet eller dämpning. Man ställer sig själv frågan hur klar eller dämpad färgen är i förhållande till en intensitetsskala från klarast möjliga ( den rena färgen i cirkeln) till den mest dämpade där färgen är så svag att man inte kan urskilja någon kulör alls i den.

Inspireras av bilden som publiceras i anslutning till denna text. Testa dig själv. Vilken färgton, valör och intensitet tycker du att blomman har?