Färger föder inspiration och väcker känslor till liv

Färger har alltid inspirerat och väckt min fascination. En del färger berör mig mer än andra. En färg kan sända ut signaler och få oss att associera till minnen som vi förknippar till just den färgen.Olika färger kan också väcka olika sorters känslor och en färgupplevelse kan vara individuell, men också kulturellt betingad.

Det är ingen slump att stoppljusen är röda eller sportbilar röda. Vad det handlar om är färgpsykologi. Själv är jag oerhört fascinerad av området då jag så tydligt märker hos mig själv att jag berörs känslomässigt mycket starkt vid mötet med vissa färger.

Handbok i färglära ger kunskap och inspiration

För att fördjupa mig inom området har jag under en längre tid studerat en bok av Betty Edwards. Boken heter ”Om Färg” och är en handbok i färglära. För den som vill få en djupare förståelse för färg rekommenderar jag boken. I boken finns flera olika övningar att praktisera på egen hand och jag rekommenderar den som använder boken att också göra dessa övningar. Jag kommer i  kommande blogginlägg att berätta mer om några av de övningar som boken tar upp. Redan nu kan jag nämna att boken fördjupar förståelsen för färgernas nyanser och ger djupare förståelse för begrepp som färgton, valör och intensitet.

Läs mer om färger i följande inlägg Kunskap i färglära gör dig mer kreativ och ökar inspirationen.