Vilken kunskap och kompetens utvecklar digitala verktyg och sociala medier?

Utvecklingen inom medietekniken går snabbt.

Jag ställer mig själv frågan vilken kunskap och  vilka kompetenser ger digitala verktyg och sociala medier?

I kampen om marknadsandelar i den digitala världen har barnen blivit den viktigaste genren att satsa på skriver Dagens Nyheter idag. De svenska förlagen ligger  i startgroparna inför Sverigelanseringen av Apples Ipad. Först ut är barnboksapplikationerna.

Unga och medier

Medierådet presenterade nyligen rapporten Ungar & Medier 2010. 2000 barn och unga mellan 9 och 16 år samt 2 000 föräldrar har tillfrågats om ungas medievardag. Rapporten visar att internetanvändningen ökat markant .Rapporten innehåller bland annat jämförelser av hur medieanvändningen förändrats sedan 2005. Intressanta resultat tycker jag är att E-post och chatt har minskat markant.Istället använder 2/3 sociala nätverkssajter. Undersökningen visar också att möten med kompisar fysiskt har minskat .Istället har umgänget via nätet ökat. vanligaste sociala sajterna för 12–16-åringar är Facebook, Bilddagboken och MSN.

Frågor som jag som mediepedagog som dagligen möter ungdomar ställer mig:

Vad sker med vår inre värld när interaktion och relationer sker så mycket digitalt. Vilka effekter får detta på vår identitetsutveckling och vårt känsloliv?

En annan fundering är hur språket har och  kommer att förändras över tid i och med den ökade användningen av digitala medier.Jag tänker bl a innehålls- och uttrycksmässigt? Vilka förändringar sker här..

Likaså vilka nya kompetenser utvecklar dagens barn och unga i kontakt med de sociala medierna?

Tycker du att detta inlägg var intressant kanske du också vill läsa Artikel i Newsmill utvecklar och ökar kunskapen om sociala medier.

Ett svar på ”Vilken kunskap och kompetens utvecklar digitala verktyg och sociala medier?

  • 27 oktober, 2010 kl. 7:03 f m
    Permalänk

    Det är intressanta frågor! Att fysiska möten minskar är både positivt och negativt. De sociala medierna gör det ju lättare att hålla kontakt med många, och oavsett geografiskt avstånd. Samtidigt blir kontakterna ytligare och ytligare. Men utan tvekan är de sociala medierna här för att stanna, vi får bara hoppas att en sund balans uppstår. Jag tror den kommer med tiden.

Kommentarer är stängda.