Wien – en rik kulturstad

Att resa ger en möjlighet att blicka såväl inåt som utåt. Att få möjlighet att se Europas städer kan ge en djupare inblick i vår civilisation och ställer nuet och dåtiden i relation till varandra. För mig personligen står resandet för ett utforskande av människan.

Personlig kulturspegel – Wien

De tidigaste bosättningarna i Wien är från yngre stenåldern (5000 f.kr). Namnet Wien nämns år 1030. Habsburgaren Rudolf 1 utsågs till kung 1273, efter en tid av oroligheter. Wien blev snart centrum för det tysk-romerska riket och blev de habsburgska kejsarnas stad fram till 1918.
Den lilla republiken Österrike föddes när Europakartan ritade som efter slutet av första världskriget. I mars 1938 intog nazisterna, under ledning av Adolf Hitler, Wien och Österrike blev en del av Tredje riket. Efter andra världskriget slut ockuperades Wien av de allierade staterna (Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA). Först 1955 fick Österrike full suveränitet vid undertecknande av ett statsfördrag.

Fascinerande arkitektur

Det som blir mycket tydligt för den som besöker staden är den fascinerande arkitekturen. Mitt i stadskärnan finns som exempel Sankt Stephanskatedralen, säte för Wiens ärkebiskop. Byggnaden har benämnts som ett gotiskt mästerverk, byggt på 1200-talet. Katedralen har genom åren byggts ut i olika byggstilar. Under 1800-talet gjordes stora förändringar i stadskärnan och staden kom att präglas av stora paradgator.

droskawien
Foto: Elisabeth Jönsson

Jugendsstilen gör sig också synlig i staden på olika sätt. Jugendstilen som utvecklades i Wien kallas också för Secession . Den startade 1897 med att en grupp unga konstnärer bröt med stadens konstetablissemang, därav namnet som betyder ”utbrytning”. Att vandra på Wiens gator är verkligen att göra en innehållsrik resa i historien. De många hästdroskor som möter en runt om i staden förstärker ytterligare den historiska präglingen. Och nog är det fascinerande att ha fått denna inblick i det habsburgska riket och stadens Wiens historia. Mer om Wien framöver, en historisk pärla att fascineras över.

Källor för detta inlägg:

Top 10 Wien, Adlibris,  Cdon.com

Vienna/info