Värdet av idoler

Värdet av idoler. Tidiga tonår, en tid då man söker sin identitet, vill hitta sin plats, sina sammanhang, ofta en tid då vi också söker förebilder på olika sätt.

Abba the museum

I somras var jag med min dotter på Abba the museum. Det var flera barndoms- och ungdomsminnen som väcktes när jag besökte utställningen. Det jag framförallt mindes var den enorma livsglädje som Abbas musik väckte i mig. Ja, de var kommersiella, ja, de var en del av vad massan gillade. Jag var en del av denna massa som gillade Abba. Precis som så många andra speglade jag mig i Agneta och Anni-Frid och hängde på låset när en ny Abbaskiva släpptes, kunde snart melodier och låttexter utantill.

Såklart det därför var speciellt att besöka Abba the museum och att i ett tidigare sammanhang också haft möjlighet att intervjua Björn Ulvaeus för Punctum saliens

Värdet av idoler

I somras drömde jag mig bort på en bänk på Abba the museum. Idag är de kanske inte som tidigare mina idoler, men alla fyra är de mina inspiratörer i det att de går sin egen väg och på olika sätt formar sin personliga livsväg. Det ligger något speciellt i detta att våga skapa något helt utifrån sin egen kreativitet som tillför mänskligheten något vackert. För mig är det den allra finaste formen av kreativitet. Och självklart, du behöver inte tycka som jag. Olikheter berikar livet. Alla gillar inte Abba.

Mamma Mia the party

Lite mer smak av Abba blev det också när vi senare under sommaren 2016 tog del av Mamma Mia the Party, min dotter och jag, på Tyrolen, Gröna Lund.

MammaMiatheparty

Så visst kan de ha ett värde, dessa idoler från tidigare tonår, då de bidrar till att skapa förståelse för de sammanhang jag tidigare var en del av, sammanhang som format mig till den jag blivit och är idag.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).