Hundertwasser ville skapa ett hus utan raka linjer

”Hundertwasserhaus” – ett hus skapat utanför ramarna

Hundertwasser är arkitekten som utsåg sig själv till arkitekturdoktor och som i mitten av 80-talet skapade ”Hundertwasserhaus” i Wien, idag en av Wiens mest besökta sevärdheter.

Hundertwasserhaus i Wien är ett lägenhetskomplex byggt i en speciell stil som uppfanns av Friedensreich Hundertwasser. Mitt emot lägenhetskomplexet ligger en mindre galleria byggd i samma stil, öppen för allmänheten att besöka. Här går besökaren på ojämna, mjukt vågformade golv, något som är kännetecknande för Hundertwassers formgivning. Hundertwasser ville ta avstånd från raka linjer.

”Den raka linjen är ogudaktig och omoralisk”

Friedensreich Hundertwasser.

Gården utanför Hundertwasserhaus har vågig mark och en rund fontän utsmyckad med färglada stenar. Foto:Elisabeth Jönsson
Gården utanför ”Hundertwasserhaus” har vågig mark och en rund fontän utsmyckad med färglada stenar.

I lägenhetshuset finns 52 lägenheter. Fönster är utplacerade lite här och där.

Lägenheterna i huset varierar i storlek och har målats i olika färger. Färg liksom olikhet och oregelbundenhet var viktiga arkitekturprinciper för Friedensreich Hundertwasser.

Fotot tagen på innergården, markplan Foto: Elisabeth Jönsson
Foto på innergården,markplan

Det som jag som besökare också slås av är den yppiga grönska som finns längs med fasaderna. På tak och terasser lades 1985 ut närmare 900 ton jord på vilket träd och buskar planterades.

På taket lär finnas såväl enskilda som allmänna takterasser med en sammanlagd yta på 1000 m². Huset stod färdigt hösten 1985 och tidig vår året därpå flyttade de första hyresgästerna in.

Mer om Friedensreich Hundertwasser

Hundertwasser´s Architecture Building för Nature and Humankind

Adlibris,

Bokus