Människans personliga röst

Det är en konst att finna, lyssna till och uttrycka sin unika ton. I filmen ”Såsom i himmelen” är denna tanke den bärande.

Varje människa bär sin personliga röst, sin unika ton

En framgångsrik dirigent flyttar hem till Norrland, det hem han lämnade 25 år tidigare. Han bjuds in för att lyssna och ge råd till den lokala kyrkokören som han snart också är fullt engagerad i. Med liv och passion går han in för att varje medlem ska hitta sin ton och sin röst.

En kvinna tystas genom misshandel av sin man, men i kören finner hon plats och börjar hitta sin ton. Denna kunskap leder till uppbrott och skilsmässa från ett destruktivt förhållande och vi får ta del av den välkända. Gabriellas sång.

Se också  trailer för filmen

En uppföljare till filmen- se artikel Pollak följer upp Så som i himmelen, artikel, Svenska Dagbladet 18 september 2013 och Nu spelar Pollak in uppföljaren, Dagens Nyheter 26 februari 2014

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).