Tankar om konst

När blir något konst och vem bestämmer vad som är konst?

”kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter” (NE)

Intressant är de vändningar av konstbegreppet som skett tidigare i historien. Som impressionisternas genombrott i Frankrike i mitten av 1800-talet. Rörelsens namn är inspirerat av Monets målning Impression – Soluppgång (1872).

Ordet användes första gången i en kritisk och hånfull recension i en fransk tidning. Snart började emellertid målarna själva att använda det. Under den tid som impressionismen uppstod var det den avbildande, realistiska och figurativa konsten som stod högt. Impressionisternas konst sågs av etablissemanget mest som ”kludd”. En syn som vi vet kom att förändras radikalt.

Så är kanske Friheten, själen i all konst?

Vilka konstnärer inom impressionismen uppskattar du?

Pierre-Auguste Renoir [Public domain], via Wikimedia Commons
Pierre-Auguste Renoir [Public domain], via Wikimedia Commons, Monet målar i sin trädgård