Smålands författarsällskap

Har gått med i Smålands författarsällskap, ett nätverk för skrivande personer som är bosatta i eller har anknytning till Småland.

Smålands författarsällskap bildades 1962 på initativ av författaren Folke Fridell och poeten Ulla Olin.

Sällskapets symbolbild är den springande pegasusen som är en symbol för skaldekonsten. Bilden är en gåva till sällskapet från konstnären Sven Ljungberg.

På hemsidan för Smålands författarsällskap publiceras regelbundet information om sällskapets och medlemmarnas aktiviteter.

Läs gärna mer om Smålands författarsällskap.