Smålands författarsällskap höstmöte

Har fått frågan om jag kan tänka mig att sjunga och läsa några av mina texter i samband med höstmötet för Smålands författarsällskap. Känner mig hedrad.

Den 10 oktober förlägger Smålands författarsällskap sitt höstmöte till Det fria ordets hus i Växjö, Kungsgatan 29. Mellan klockan 13.00-14.00 riktar sig mötet till allmänheten.Observera tiden! Det har tyvärr av okänd anledning blivit fel tid i Växjös evenemangskalender. Mötet börjar inte 15.00 utan 13.00 och är då öppet för allmänheten. Björn Gidstam kommer också att berätta om sitt mångåriga arbete som illustratör.

Flera av sällskapets medlemmar medverkar och det finns möjlighet att botanisera bland och köpa medlemmarnas böcker och även titlar utgivna genom Smålands författarsällskap.

Besök gärna hemsidan för Smålands författarsällskap.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).