Smålands författarsällskap höstmöte

Har fått frågan om jag kan tänka mig att sjunga och läsa några av mina texter i samband med höstmötet för Smålands författarsällskap. Känner mig hedrad.

Den 10 oktober förlägger Smålands författarsällskap sitt höstmöte till Det fria ordets hus i Växjö, Kungsgatan 29. Mellan klockan 13.00-14.00 riktar sig mötet till allmänheten.Observera tiden! Det har tyvärr av okänd anledning blivit fel tid i Växjös evenemangskalender. Mötet börjar inte 15.00 utan 13.00 och är då öppet för allmänheten. Björn Gidstam kommer också att berätta om sitt mångåriga arbete som illustratör.

Flera av sällskapets medlemmar medverkar och det finns möjlighet att botanisera bland och köpa medlemmarnas böcker och även titlar utgivna genom Smålands författarsällskap.

Besök gärna hemsidan för Smålands författarsällskap.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens