Smålands författarsällskap

Smålands författarsällskap höll höstmöte i Det fria ordets hus, Växjö

Den 10 oktober, 2015 höll Smålands författarsällskap höstmöte i Det fria ordets hus i Växjö. Medverkade gjorde medlemmar från sällskapet runt om i Småland och mellan 13.00-14.00 var mötet också öppet för allmänheten. För programinnehållet för allmänheten svarade jag och Björn Gidstam.

Efter att jag läst några texter, och sjungit några väl valda sånger för sammanhanget, tog Björn Gidstam över. Han berättade om sitt mångåriga arbete som illustratör. Ordföranden tillika författaren Carin Rickardsson höll i möte och programpresentation.

carinrichardssonochingerlittbergercaisourousseau
Carin Richardsson, till vänster tillsammans med Inger Littberger Caisou-Rousseau.
Bjorn Gidstam
Björn Gidstam berättade om sin livspassion och sin omfattande livsgärning som började med tuschteckningar för dåvarande Stockholms Tidningen , http://www.bjorngidstam.se/index.html

 

elisabethjonssonvaxjofriaordet
Jag spelade och sjöng några för tillfället speciellt valda melodier samt läste några egna texter med utgångspunkt från betydelsen av det fria ordet.

 

programelisabethjonssonsmalandsforfattarsallskapVarmt tack till Inger Maria Johansson för fotografier. Ta gärna också del av Inger Littberger Caisou-Rousseaus fotoskildring av mötet via följande länk.

Kan i sammanhanget också nämna att du under december månad kommer att få möjlighet att läsa ett gästinlägg av Inger Littberger Caisou-Rousseaus här på Punctum saliens. Inger är verksam som docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes senaste bok bär titeln Therese Andreas Bruce:En sällsam historia från 1800-talet (2013). Mer om hennes livsgärning blir det  här på Punctum saliens i december.

Till hemsidorna för Smålands författarsällskap och till Det fria ordets hus, Växjö.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens