Skaparglädje!

Vad är skaparglädje för dig?

Utmärkande för människan är hennes förmåga att sätta avtryck och kommunicera med sin omgivning. Genom möten utvecklar och odlar vi kulturen.

När inspirationen faller på ligger lusten att skapa, skaparglädjen nära. Vi kan vilja skriva en text, fotografera, måla , sjunga, spela instrument, sy eller uttrycka oss på annat sätt.

Oavsett vad vi väljer att skapa sätter vi någon form av avtryck. Själv har jag nära till skaparglädjen och behöver få känna lyckan i det kreativa flödet. Något jag tror kommer sig av en tillåtande atmosfär till min kreativitet när jag var barn. Kreativitet handlar, menar jag, till stora delar om att ge sig tillåtelse att bejaka och hålla kvar kontakten med sitt lekande barn. Något jag också skrivit om i ett gästinlägg för Kreativitetsguiden, Med beundran för det lekande barnet.

Skapande människor

Människans vilja till konstnärliga och kreativa uttryck fascinerar mig.

För att utforska människans kreativitet och hennes skapande finns via Punctum saliens möjlighet att möta kreativa, passionerade, skapande människor där skaparglädjen utgör en viktig del av deras liv.

Låt dig inspireras att förverkliga dina egna drömmar. Färgstarka personligheter möter du i serien Skaparglädje och skapande människor.

Foto: Halina Larsson. Läs mer om Halina i inlägget i serien Fotografer och konstnärer inspirerar, Halina skapar magiska ögonblick.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens