Sång skapar livsglädje!

Planerar för fullt tillsammans med Maria Sennvall inför onsdagens release av ”Kulturdagboken” och ”Toner i försommarkvällen”.

Under kvällen kommer vi också att sjunga några väl valda sommarvisor tillsammans. Känner stor livsglädje när jag sjunger.

En bra artikel om betydelsen av körsång och dess effekter på hälsan kan du läsa i artikeln Körsång gör dig friskare via Lärarnas Nyheter.

Det har forskats en del om sambandet mellan sång och hälsa. Vill du fördjupa dig ytterligare inom området kan jag tipsa om boken ”Körsång påverkar”.Sex forskare inom olika områden fick frågan varför är körsång bra? I boken återfinns artiklar om kör och hälsa, kören som gemenskap för att ge två exempel. Redaktörer för denna bok är Gunnel Fagius och Lena Ekman Frisk.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).