Sång skapar livsglädje!

Planerar för fullt tillsammans med Maria Sennvall inför onsdagens release av ”Kulturdagboken” och ”Toner i försommarkvällen”.

Under kvällen kommer vi också att sjunga några väl valda sommarvisor tillsammans. Känner stor livsglädje när jag sjunger.

En bra artikel om betydelsen av körsång och dess effekter på hälsan kan du läsa i artikeln Körsång gör dig friskare via Lärarnas Nyheter.

Det har forskats en del om sambandet mellan sång och hälsa. Vill du fördjupa dig ytterligare inom området kan jag tipsa om boken ”Körsång påverkar”.Sex forskare inom olika områden fick frågan varför är körsång bra? I boken återfinns artiklar om kör och hälsa, kören som gemenskap för att ge två exempel. Redaktörer för denna bok är Gunnel Fagius och Lena Ekman Frisk.