Programmet Mer Människa i Stehags kyrka

Programmet Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i framfördes för första gången den 20 juli 2016 i Stehags kyrka. Det blev en kväll präglad av tankar och sångval inspirerade av innehåll ur boken Mer Människa.

Programmet Mer Människa

Ett tjugotal personer hade tagit sig till Stehags kyrka för att ta del av kvällens program som inleddes med en kort andakt och bön av präst Britt-Marie Cedergren. Efter framförandet var det mingel, boksignering och samtal.Kvällens program framfördes i samarbete med kyrkomusiker Maria Jönsson. Varmt tack Maria för ett fint samarbete.

Programmet är nu bokningsbart för arrangörer. Nästa framförande blir den 21 augusti på Kittebo kursgård och skogscafé, men då i en något förkortad version. Mer information om denna dag i ett kommande inlägg här på Punctum saliens.

stehagskyrka
Stehags kyrka sommaren 2016, Foto: Elisabeth Jönsson

 

programmetmermanniska
Fotograf: Eva Klamméus

bokbordmermanniska

Våren 2016 gav jag ut första boken genom Liv & Tanke Förlag. Boken har snabbt funnit sina läsare runt om i landet och innehållet diskuteras också i en sluten Facebookgrupp som bär samma rubrik som boken. Vi blir allt fler som söker andra livsvägar än de dominerande där konsumtionshysteri, statusstress, ständiga prestationer och mätbara resultat är de härskande normerna. Vi vill vara människor! I boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i beskriver jag tre olika livsvägar som jag verkar utifrån.

Bok- och samtalscirklar

På gång är också bok- och samtalscirklar som baseras på bokens innehåll. Är du intresserad av att starta en cirkel är du välkommen att kontakta mig så berättar jag mer. Är du intresserad av att läsa boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i? Via sidan Mer Människa finner du information om inplanerade evenemang, nyheter, läsarreflektioner, recensioner med mera. Vill du köpa boken finner du aktuella återförsäljare här. För ett personligt signerat exemplar är du välkommen att kontakta elisabeth.jonsson (at)punctumsaliens.se

Fotograf för frontfotot är Christer Martinsson.