Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Waldemarsudde var ursprungligen hem åt prins Eugen (1865-1947) också kallad ”målarprinsen”. Sommaren 2016 hade jag möjlighet att äntligen ta del av utställningarna och miljön för målarprinsens livspassion.

Slottet uppfördes 1903-1905 som bostad åt prins Eugen och cirka tio år senare tillkom galleribyggnaden. Byggnaderna för Prins Eugens Waldemarsudde ritades av arkitekt Ferdinand Boberg i samarbete med prinsen.

Prins Eugen var under sin verksamma tid en konstsamlare av stor betydelse och en framträdande gestalt i dåtidens svenska kulturliv. Han umgicks med och stöttade svenska konstnärer genom att köpa in deras verk till sin konstsamling. Han målade även själv, landskapsmåleri.

Sommaren 2016 besökte jag Waldemarsudde för första gången och mitt fokus denna gång kom att ligga på just prins Eugens bostad och liv, även om det samtidigt pågick en mycket intressant konstutställning ”Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal”.

Prins Eugens bostad

Slottets sällskapsvåning är bevarad från Prins Eugens tid. Vid just detta, mitt första besök, var det denna våning som kom att fånga mitt intresse. Att få se hur inredning, konst och blommor skapar en vacker miljö tilltalar mitt skönhetssinne.

Prins Eugens Waldemarsudde

Bilderna i detta inlägg är fotograferade i just sällskapsvåningen och publicerade med tillstånd av muséets personal. I byggnadens övre plan och i Galleriet kan besökaren ta del av verk ur målarprinsens samlingar samt tillfälliga utställningar. Dagen för mitt besök präglades av regnvädret så parken kom inte till sin rätt riktigt. Så det får bli fler besök. Detta är en plats att återvända till, många gånger.

Waldemarsudde

Prins Eugens som för övrigt var son till kung Oscar II och drottning Sophia testamenterade Waldemarsudde med samlingar till svenska staten. Testamentet trädde i kraft 1947.

Faktauppgifterna till detta inlägg är hämtade från hemsidan till Prins Eugens Waldemarsudde.

Elisabeth Jonsson ansvarig utgivare Punctum saliens

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).