Musik och personlighet

Våra musikpreferenser kan spegla djupare skikt i vår personlighet läser jag i boken ”Må bättre med musik” av Eva Bojner Howitz och Gunilla Bojner. En bok som tidigare inspirerat mig till inlägget Skapa ett personligt musikapotek och som också finns med i boken Berika och värna livet: tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration.

Författarna till boken ”Må bättre med musik” ger bland andra rådet att finna vilken musik som passar bra för en själv i olika situationer. Vidare är det viktigt att bli uppmärksam på vilka känslor man får när man lyssnar på musiken. Musiken kan på så sätt utveckla just såväl känslomässig som kommunikativ kompetens som jag också var inne på i inlägget Musik skapar kontakt med känslolivet.

Personligheten kan avspegla sig i valet av musik

Men så var det detta med personlighet och musikval. 36 000 personer från hela världen fick rangordna 104 olika musikstilar och sedan svara på frågor om sin egen personlighet.

Ett utdrag hämtat från http://psychcentral.com/lib/preferred-music-style-is-tied-to-personality/0001438

Blues fans have high self-esteem, are creative, outgoing, gentle and at ease
Jazz fans have high self-esteem, are creative, outgoing and at ease
Classical music fans have high self-esteem, are creative, introvert and at ease
Rap fans have high self-esteem and are outgoing
Opera fans have high self-esteem, are creative and gentle
Country and western fans are hardworking and outgoing
Reggae fans have high self-esteem, are creative, not hardworking, outgoing, gentle and at ease
Dance fans are creative and outgoing but not gentle
Indie fans have low self-esteem, are creative, not hard working, and not gentle
Bollywood fans are creative and outgoing
Rock/heavy metal fans have low self-esteem, are creative, not hard-working, not outgoing, gentle, and at ease
Chart pop fans have high self-esteem, are hardworking, outgoing and gentle, but are not creative and not at ease
Soul fans have high self-esteem, are creative, outgoing, gentle, and at ease

( North, A. C. and Hargreaves, D. J. (2008).The social and applied psychology of music. Oxford: Oxford University Press.)