När tanken lever fri

När tanken lever fri. Då andas jag

Då får livet fäste intill mina andetag

När tanken lever fri. Då lever jag

Då bryter styrkan fram intill mitt innersta jag

Så bryter livsvågors styrka i tydlig gång

Det enda jag räknar är äkthetens sång

 

Elisabeth Jönsson

2018-11-16