Mer Människa på kreativitetsmässa

Mer Människa på kreativitetsmässa. Lördagens kreativitetsmässa i regi av Dakapos personalklubb, Växjö kommun, bjöd på en mångfald av kreativa uttryck. Förutom mässa var det program i aulan på gymnasieskolan Teknikum, den skola där mässan ägde rum.

Initativtagare och mässamordnare, Per-Anders Löthman, Dakapos personalklubb, Växjö kommun. Fotograf: Elisabeth Jönsson

 

 

 

 

 

Det var första året för Dakapos kreativitetsmässa. Initiativtagare och samordnare var Per-Anders Löthman, ansvarig för Växjö kommuns personalklubb Dakapo. Han hade gjort ett fantastiskt arbete med att förbereda och samordna mässan, program och också fototävlingen ”Nyfiken på” som anställda inom kommunen bjöds in att delta i.

 

 

 

Carol Alvin
Kreatör Carol Alvin. Fotograf: Elisabeth Jönsson

Inriktningen för mässan var bred. Den gemensamma beröringspunkten var kreativitet. Bland mässans utställare fanns hantverk, sömnad, måleri, teater, konst med mera. En av utställarna var gymnasieläraren och designer/skräddare Carol Alvin som visade upp några av sina avancerade och vackra kreationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carol Alvins kreationer
Carol Alvin visade upp några av sina kreationer. Carol är idag verksam som gymnasielärare, men designar och syr på ledig tid. Carol har tidigare, bland mycket annat, haft eget skrädderi i Italien. Fotograf: Elisabeth Jönsson

I aulan hade besökarna möjlighet att lyssna till toner av gymnasieskolornas nya personalkör under ledning av Allan Rogers. Det bjöds på sång för att frammana den tveksamma våren, men också musik av Kent och jazzklassiker som All of me.

Gymnasieskolornas nya personalkör under ledning av Allan Rogers. Foto: Michael Niva

Om Allan Rogers livspassion och kärlek till sång och musik har du möjlighet att läsa i inlägget Allan Rogers skapar sångglädje, en intervju i serien Skaparglädje och själslig inspiration för Punctum saliens.

Mer Människa på Kreativitetsmässa

”Famna livet i enda andetag”. Fotograf: Åsa Ahl

Efter gymnasieskolornas framförande bjöd jag i samarbete med Allan Rogers, piano på ett författarinslag med sång och musik.

Läser ur ”Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i”. Fotograf: Eva Fodor Velander, Kittebo Författarrum

Sedan boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i kom ut våren 2016 har den rönt uppmärksamhet i media, är studiecirkellitteratur i en kurs på Sensus om livskvalitet under ledning av Eva Fodor Velander och innehållet diskuteras i bokcirklar. Vid önskemål om att använda boken i en bokcirkel varmt välkommen att kontakta mig för ett samtalsunderlag.

Releasen ägde rum i Det fria ordets hus i Växjö april 2016 då också gymnasieskolornas personalkör medverkade med fina sånginslag. Evenemang, recensioner och händelser knutna till bokens innehåll och utgivning är du välkommen att läsa mer om via Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i.

”I möten med andra människor, genom estetiken, kulturen och i naturen får jag möjlighet att se och utveckla nyansernas språk, något som vidgar blicken och fördjupar förståelsen för mig själv och människan. Ska vi få en vackrare och mer medmänsklig värld krävs tillgång till känslolivet och de portar som öppnar upp för vår innersta sårbarhet, vår mänsklighet. Så tar vi spjärn mot enfalden och dogmatismen”.

(Ur Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i, 2016)

Varmt tack till Åsa Ahl, fotograf , Michael Nivaoch Eva Fodor Velander och Sven Velander, Kittebo Författarrum för hjälp med fotografering och filmning i samband med framförandet av programmet Mer Människa i aulan. För omslagsbilderna till detta inlägg svarar Åsa Ahl.