Läs om författarsällskapets höstmöte!

Smålands författarsällskap har haft höstmöte och det har du möjlighet att läsa mer om på sällskapets hemsida. Här finner du också nyheter om aktuella böcker och  projekt av och med medlemmar i Smålands författarsällskap.

Till hemsidan för Smålands författarsällskap.

Om höstmötet har du också möjlighet att läsa mer om på Punctum saliens, Smålands författarsällskap.