Kultur och hälsa

Kulturen och kulturella uttryck har betydelse för hur vi mår. Och kanske är det inte så konstigt. Vi människor behöver arenor där vi inte behöver tävla och jämföra oss med varandra, där vi får vara just människor.

Maud Granholm har skrivit ett intressant inlägg om detta ämne under rubriken Kultur, vitaminer för hälsan.

I inlägget pekar hon bland annat på olika forskningsresultat som visar på hur viktig kulturen är för vårt välmående och för vår livskvalitet.

Maud Granholm tar också i några avslutande rader upp sina tankar om Kulturdagboken och hur man kan använda sig av den i samband med olika kulturupplevelser.

Ta gärna också del av Mauds gästinlägg för Punctum saliens i vilket hon skriver om betydelsen av möten oss människor emellan, Maud Granholm om möten som skapar liv.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens