Kultur och hälsa

Kulturen och kulturella uttryck har betydelse för hur vi mår. Och kanske är det inte så konstigt. Vi människor behöver arenor där vi inte behöver tävla och jämföra oss med varandra, där vi får vara just människor.

Maud Granholm har skrivit ett intressant inlägg om detta ämne under rubriken Kultur, vitaminer för hälsan.

I inlägget pekar hon bland annat på olika forskningsresultat som visar på hur viktig kulturen är för vårt välmående och för vår livskvalitet.

Maud Granholm tar också i några avslutande rader upp sina tankar om Kulturdagboken och hur man kan använda sig av den i samband med olika kulturupplevelser.

Ta gärna också del av Mauds gästinlägg för Punctum saliens i vilket hon skriver om betydelsen av möten oss människor emellan, Maud Granholm om möten som skapar liv.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).