Inspirerande för själen

Själen, ett fascinerande begrepp eller uttryck, svårt att ta på, men avgör så mycket. En människas själ, vad är det egentligen?

Nära besläktat med ordet psyke, skilt kanske från kroppen, existerande i sig självt. Förnuft, karaktär, känsla, medvetande, sinnlighet är detta dimensioner av själen? Kanske själen är besläktad med själva livskraften i sig?

(Se gärna Nationalencyklopedins definition av själen)

Så fyller jag min själ med kraft när jag ser vårens blommor slå ut, när någon ler mot mig, ett mänskligt möte, en vacker tavla. Så är kanske Friheten själen i all konst?

I skapande kulturttryck finns insikter och livskraft Kulturen har en viktig uppgift i att utveckla och inspirera själen.

Så vill jag också se varje möte, med människor, musik, konst, litteratur som ett unikt tillfälle att lära mig något nytt om andra och om mig själv. Om jag bara vågar vara öppen och nyfiken.

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).