Inspirerande för själen

Själen, ett fascinerande begrepp eller uttryck, svårt att ta på, men avgör så mycket. En människas själ, vad är det egentligen?

Nära besläktat med ordet psyke, skilt kanske från kroppen, existerande i sig självt. Förnuft, karaktär, känsla, medvetande, sinnlighet är detta dimensioner av själen? Kanske själen är besläktad med själva livskraften i sig?

(Se gärna Nationalencyklopedins definition av själen)

Så fyller jag min själ med kraft när jag ser vårens blommor slå ut, när någon ler mot mig, ett mänskligt möte, en vacker tavla. Så är kanske Friheten själen i all konst?

I skapande kulturttryck finns insikter och livskraft Kulturen har en viktig uppgift i att utveckla och inspirera själen.

Så vill jag också se varje möte, med människor, musik, konst, litteratur som ett unikt tillfälle att lära mig något nytt om andra och om mig själv. Om jag bara vågar vara öppen och nyfiken.