Gästskribent Maud Granholm

Där kvinnokraft gör skillnad

Det som ibland kallats ”förspilld kvinnokraft”, har under åren bidragit till ett fantastiskt välgörenhetsarbete där kvinnor, och även en del män, fått möjlighet att genom hantverk som stickning, virkning, sömnad, broderier, bakning med mera, göra skillnad för medmänniskor både i Sverige och i andra länder.

Om det är min tilltagande ålder, mitt intresse för hantverk eller min brorsons passion för släktforskning som väckt min nyfikenhet för kvinnors välgörenhets arbete vet jag inte, men när jag sett tillbaka har jag funnit historier om starka kvinnor som gått sina egna vägar och arbetat för att hjälpa medmänniskor som varit nödställda på grund av sjukdom, krig eller av andra orsaker haft behov av hjälp.

En stor del av min efterforskning började inför det jubileum som baptistförsamlingens kvinnoförening i min barndomsby i Medelpad firade i februari 2015. Min mamma,  jag och min dotter har aldrig varit församlingsmedlemmar men ändå haft förmånen att som andra, tredje och fjärde generation medlemmar i ”Kvinnoföreningen Myran” få fortsätta det arbete som föreningens anmödrar var med och påbörjade redan för hundrafemtio år sedan.

Jubiléet firades med öppet hus och ett gediget kakbord med över 30 kaksorter i regnbågens alla färger. Det blev verkligen en dag med tillbakablickar på viktiga delar av byns historia med stort fokus på ”Kvinnokraft”. Föreningens modersamfund har en intressant historia där kvinnor hade delaktighet och fick komma fram i positioner många år före 1921 när svenska kvinnor fick fulla mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Foto: Maud Granholm
Foto: Maud Granholm

Kvinnohänders arbete

”Kvinnoföreningen Myrans” historia är en berättelse om kvinnohänders arbete där kvinnor skapat för att förändra genom att resultatet av deras arbete skänkts både lokalt och till olika välgörenhetsorganisationer ute i världen. Redan tidigt så visade bybor som aldrig annars besökte församlingens möten stort intresse för symöten.  Kvinnorna handarbetade och besökarna drack kaffe med hembakat bröd och samlade in pengar till något nyttigt och viktigt ändamål. Kapellets symöten blev trivsamma möten med innehållsrika program.

Församlingens syförening var verksam redan före år 1870 och arbetet fortsatte till januari 1965 när beslutet togs att ”Syföreningen Myrans” verksamhet skulle avslutas. Redan i februari samma år bildade sju av församlingens kvinnliga deltagare en kvinnoförening med samma namn.

Gammelmormor Selina Juliana Hazelius med sina döttrar Hildur Matilda och Margreta. Foto: (Maud Granholm, privat arkiv)
Gammelmormor Selina Juliana Hazelius med sina döttrar Hildur Matilda och Margreta. Foto: (Maud Granholm, privat arkiv)

En av kvinnorna var min mormor Hildur Mathilda som satt med i styrelsen fram till sin död 1970. Min mormor var född Hazelius och växte upp hos en ensamstående sömmerska i norra Hälsingland. Mormor, systern Margreta och gammelmormor Selina Juliana var alla tidigt aktiva medlemmar i ortens baptistförsamling. Troligast deltog även min gammelmormor Margreta i den församlingens arbete i slutet på 1800-talet.

Jag har under åren samlat på mig många minnen från symöten och gåvoauktioner där kvinnor,  hantverk och välgörenhet varit viktiga delar i församlingarnas arbeten. Den syförening som mina anmödrar i Hälsingland arbetade för är sedan länge nedlagd, men ”Kvinnoföreningen Myran” arbetar tappert vidare med ett resultat som visar att 150 års välgörenhetsarbete av kvinnohänder inte är ”förspilld kvinnokraft”.

Källor:

Maud Granholm Kvinnoföreningen Myran 50 år 1965-2015 (Minnesdokumentation över kvinnoföreningens historia och verksamhet)

E. Nahlbom (1957) Hassels Baptistförsamling 100 år 1857-1957 Svantessons boktryckeri Hässleholm

Maud Granholm har för Punctum saliens tidigare skrivit ett mycket uppskattat inlägg Om möten som skapar liv.

Mer av Maud via hennes blogg Basilica.