Själen i konsten

Friheten, själen i all konst?

Det menade Wassily Kandinsky, författare till boken ”Om det andliga i konsten” som utkom första gången 1911.

Det är ingen lättläst, men en fascinerande bok som tar upp aspekter av konstmöten som jag också var inne på i inlägget ”Att möta konst är att möta sig själv och varandra”.

I boken uttrycker Kandinsky konstverkets betydelse som ett eget väsen. Han menar också att konsten ska tjäna människosjälens utveckling och förädling. Friheten är själen i all konst skriver Kandinsky vidare och fortsätter med att det bara är ”så länge lekens ande ännu inte går förlorad som konsten kan undgå att kommersialiseras”. En viktig drivkraft för Kandinsky var att koppla samman musik och konst. Konsten, menade han, kunde utveckla samma krafter som musiken. Finner du hans tankar intressanta, läs gärna artikeln Kandinsky målade fram musik i artikel på Svenska Dagbladet (28 juni 2009)

 ”I en stund som ingen kan förutsäga, ur en källa som i dag är förborgad för oss men omöjlig att hejda föds konstverket.”

Kandinsky, Wassily:

”Om det andliga i konsten av Wassily Kandinsky, Adlibris, Bokus, CDON.com