Ett förväntansfullt kreativt kaos!

Förberedelsens tid

Ateljén är just nu i ett  kreativt kaos då jag förbereder inför kommande evenemang.

I ateljén pågår en del olika verksamheter. Noter, dator, kamera, böcker, manuskript ligger i en osynlig ordning som kommer att utkristallisera sig i en tydligare ordning ju mer de olika evenemangen närmar sig.

Denna fas i den kreativa processen är en av de mest behagliga. Jag är förberedd men har några ytterligare ”penseldrag” innan jag känner att jag har mod att möta publiken. Samtidigt får jag inte vara för förberedd. Jag vill ha kvar möjligheten till spontanitet. Det är en hårfin gräns som är svår, ja omöjlig att få kontroll över. Därför infinner sig för mig nästan alltid en viss nervositet som växlar dag för dag ju närmare tiden för evenemanget som jag kommer.

Digitala kompetensdagen

Tisdagen den 28 oktober kommer jag att gästföreläsa i samband med digitala kompetensdagen i Växjö som är ett årligen återkommande arrangemang genom AV-Media, Kronoberg.

Rubriken för mitt föredrag är ”Att synliggöra sitt eget och elevernas arbete”. Jag kommer att berätta om hur jag tillsammans med elever och kollegor arbetar med blogg och sociala medier i undervisningen.

För en kort inblick av vad jag kommer att prata om TeachMeet Kronoberg.

Konst, kultur och sång tillsammans med Emilia Linderholm

Söndagen den 2 november blir det så ett härligt ett kulturevenemang på restaurang och café Timjan, Nydala tillsammans med Emilia Linderholm. Ett evenemang inom ramen för Smålands kulturfestival. Läs mer Festival som inspirerar.

Boka biljetter till detta evenemang har du möjlighet att göra här.

Timjan finns nu också möjlighet att köpa Kulturdagboken.

Varmt välkommen!