”Det fria ordets hus”

Växjö har fått ett hus för det fria ordet, Det fria ordets hus, en pedagogisk och publik verksamhet där vårt litterära arv, yttrandefriheten och de fria uttrycken värnas och står i fokus.

Huset, som är beläget i disponentvillan på kulturkullen i Växjö, är tänkt att fungera som en mötesplats som främjar samtal och skrivande. Projektledare är Karin Hansson.

Det fria ordet – ingen självklarhet

Sverige var första landet i världen att besluta om en tryckfrihetsförordning (1766). Det kom att dröja åtskilliga år innan vi fick ett demokratisk samhälle. Idag har vi i Sverige cirka 100 års erfarenhet av att leva och verka i en demokrati. Att fritt få möjlighet att yttra sina åsikter ( med vissa reservationer) är långt ifrån en självklarhet. Hur situationen ser ut runt om i världen framgår av den karta som Reportrar utan gränser uppdaterar varje år.

Foto:ww.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/images/det-fria-ordets-hus-294256
Foto:ww.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/images/det-fria-ordets-hus-294256

I Det fria ordets hus verkar under 2014 också fristadsförfattaren Nasrin Madani, Iran. Fristadssystemet gör det möjligt för förföljda och hotade författare att få komma till Sverige under en två-årsperiod för att fritt kunna skriva och uttrycka sig genom sitt författarskap.Det kan också handla om poeter, journalister, manusförfattare Det finns idag åtta fristäder i Sverige.

Idag blir författare världen över  förföljda, hotade och fängslade för att de använder orden fritt. Det så kallade Fristadstadsprogrammet innebär bland annat att berörda städer erbjuder en förföljd författare stipendium och en lägenhet att bo i under en period av upp till två år.

Fristadsrörelsen startade med ett upprop av Salman Rushdie i början av 90-talet. Idag samlar rörelsen ett 40-tal städer runt om i Europa, USA och Latinamerika.