”Det fria ordets hus”

Växjö har fått ett hus för det fria ordet, Det fria ordets hus, en pedagogisk och publik verksamhet där vårt litterära arv, yttrandefriheten och de fria uttrycken värnas och står i fokus.

Huset, som är beläget i disponentvillan på kulturkullen i Växjö, är tänkt att fungera som en mötesplats som främjar samtal och skrivande. Projektledare är Karin Hansson.

Det fria ordet – ingen självklarhet

Sverige var första landet i världen att besluta om en tryckfrihetsförordning (1766). Det kom att dröja åtskilliga år innan vi fick ett demokratisk samhälle. Idag har vi i Sverige cirka 100 års erfarenhet av att leva och verka i en demokrati. Att fritt få möjlighet att yttra sina åsikter ( med vissa reservationer) är långt ifrån en självklarhet. Hur situationen ser ut runt om i världen framgår av den karta som Reportrar utan gränser uppdaterar varje år.

Foto:ww.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/images/det-fria-ordets-hus-294256
Foto:ww.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/images/det-fria-ordets-hus-294256

I Det fria ordets hus verkar under 2014 också fristadsförfattaren Nasrin Madani, Iran. Fristadssystemet gör det möjligt för förföljda och hotade författare att få komma till Sverige under en två-årsperiod för att fritt kunna skriva och uttrycka sig genom sitt författarskap.Det kan också handla om poeter, journalister, manusförfattare Det finns idag åtta fristäder i Sverige.

Idag blir författare världen över  förföljda, hotade och fängslade för att de använder orden fritt. Det så kallade Fristadstadsprogrammet innebär bland annat att berörda städer erbjuder en förföljd författare stipendium och en lägenhet att bo i under en period av upp till två år.

Fristadsrörelsen startade med ett upprop av Salman Rushdie i början av 90-talet. Idag samlar rörelsen ett 40-tal städer runt om i Europa, USA och Latinamerika.

 

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).