Boksläpp för antologin ”Kärlek i Småland”

Boksläpp för antologin ”Kärlek i Småland”. Smålands författarsällskap ger regelbundet ut antologier med texter författade av sällskapets medlemmar. Lördagen den 27 oktober 2018 var det boksläpp för ”Kärlek i Småland” i Det fria ordets hus i Växjö.

I antologin ryms såväl prosa som lyrik på temat kärlek skildrat ur olika perspektiv och med småländsk anknytning. Redaktionskommittén har bestått av Yvonne Teiffel, Inger Littberger Caisou-Rousseau och Carin Rickardsson. De texter som finns publicerade i antologin har bedömts utanför denna grupp.

Björn Gidstam har skapat omslagsbilden.

Kärlek i Småland

I samband med lördagens release läste Birgitta Thulin, Elsa Engnell, Elisabeth Jönsson, Björn Gidstam, Tina K Persson och Mona Waldemar sina texter. Carin Rickardsson, ordförande för Smålands författarsällskap var moderator.

Birgitta Thulin läste ur sin text ”Skogsstjärnan”. Foto: Elisabeth Jönsson

 

”När Sara föddes” är titeln för Mona Waldemars text. Foto: Elisabeth Jönsson

 

Björn Gidstam läser ur ”Pensionatet”. Foto: Elisabeth Jönsson

 

Elsa Engnells text bär rubriken ”Mötet”. Foto: Elisabeth Jönsson 

 

Läser ur ”Ensam den första natten”. Foto: Gunilla Lindahl

Också Tina K Persson medverkade och läste två dikter ”Satt och längtade”.

Carin Rickardsson, ordförande för Smålands författarsällskap höll i trådarna för releasen. Carins bidrag till antologin bär rubriken ”Förbannelsen”. Foto: Elisabeth Jönsson