Boksläpp för antologin ”Kärlek i Småland”

Boksläpp för antologin ”Kärlek i Småland”. Smålands författarsällskap ger regelbundet ut antologier med texter författade av sällskapets medlemmar. Lördagen den 27 oktober 2018 var det boksläpp för ”Kärlek i Småland” i Det fria ordets hus i Växjö.

I antologin ryms såväl prosa som lyrik på temat kärlek skildrat ur olika perspektiv och med småländsk anknytning. Redaktionskommittén har bestått av Yvonne Teiffel, Inger Littberger Caisou-Rousseau och Carin Rickardsson. De texter som finns publicerade i antologin har bedömts utanför denna grupp.

Björn Gidstam har skapat omslagsbilden.

Kärlek i Småland

I samband med lördagens release läste Birgitta Thulin, Elsa Engnell, Elisabeth Jönsson, Björn Gidstam, Tina K Persson och Mona Waldemar sina texter. Carin Rickardsson, ordförande för Smålands författarsällskap var moderator.

Birgitta Thulin läste ur sin text ”Skogsstjärnan”. Foto: Elisabeth Jönsson

 

”När Sara föddes” är titeln för Mona Waldemars text. Foto: Elisabeth Jönsson

 

Björn Gidstam läser ur ”Pensionatet”. Foto: Elisabeth Jönsson

 

Elsa Engnells text bär rubriken ”Mötet”. Foto: Elisabeth Jönsson 

 

Läser ur ”Ensam den första natten”. Foto: Gunilla Lindahl

Också Tina K Persson medverkade och läste två dikter ”Satt och längtade”.

Carin Rickardsson, ordförande för Smålands författarsällskap höll i trådarna för releasen. Carins bidrag till antologin bär rubriken ”Förbannelsen”. Foto: Elisabeth Jönsson

 

 

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).