Bokrelease 27 april i Det fria ordets hus

Den 27 april blir det releasefest i samband med boksläpp för  Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i genom Liv & Tanke förlag. Platsen för releasen är Det fria ordets hus i Växjö.

bokrelease

Den verksamhet som bedrivs i huset har som syfte att främja dialog, skrivande och debatt. Verksamheten ska också ” knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med verksamheter i regionen. Detta görs genom egna och arrangemang i samarbete med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.” (Det fria ordets hus, Växjö).

Huset som verksamheten bedrivs i är ursprungligen en disponentvilla belägen på Kristineberg. Villan uppfördes 1875.  Bryggare Arvid Knöppel (1867–1925) med fru Maria Cecilia och fem barn lät bygga om huset 1902 läser jag i en skrift om Ringsberg-Kristineberg, kultur-och byggnadshistorisk bakgrund från 2015 författad av Tomas Lissing. Läser vidare i samma skrift:

”Vid sekelskiftet anlade han Växjös första tennisbana på planen framför villan. Den flyttades efter något år ner till baksidans mer insynsskyddade trädgård.”

Via Thomas Lissings text får jag också veta att villan fick en betydande invändig renovering under 1930-talet och att den siste disponent som bodde här var en man vid namn Einar Fast.

Det fria ordets hus är onekligen en plats som andas kulturhistoria.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

 

 

 

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).