Basen stärker

Att musiken har betydelse för känslolivet och vårt välmående är känt sedan länge. Här på Punctum saliens återkommer med jämna mellanrum inlägg som tar upp just kultur och hälsa. I dag har turen kommit till basen.

Tillhör du kanske också dem som tycker att basen i musiken är viktig? Nu är det vetenskapligt bevisat, ju mer bas det är i musiken desto starkare känner man sig mentalt. Forskare spelade, i en serie experiment, identisk musik med olika styrka i basfrekvenserna. Lyssnarna kände sig mentalt stärkta ju mer bas det var i musiken. (Källa: Modern psykologi/social psychology and personality science)

Vi reagerar på olika sätt när vi lyssnar på musik och musiken har ofta stor effekt på känslolivet. Mer om det i inlägget Musiken och känslolivet.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).