Att mötas i konsten

Precis som inom alla områden har vi människor förmågan att också inom konsten bygga upp hierarkier. Några ledande experter eller grupper tar tolkningsföreträdet och anger tonen för vad som är konsten i tiden. Med all respekt för detta, men det kan vara lätt att glömma bort att också varje enskild person har rätten till en egen åsikt. För att ge sig ut på upptäcksfärd inom konstens värld behöver man ett öppet sinne. Har man det kan möten med konst oavsett genre skapa djupa, berikande upplevelser som man bär med sig och som ger livet ett själsligt och känslomässigt djup.

Ge dig ut på en resa i konstens värld och utforska hur du reagerar på olika former av konst. Kanske stöter du på ett vackert färgarrangemang som du tycker mycket om och som väcker estetisk respons hos just dig? Eller så utforskar du konst som gör och gjort ett djupare avtryck i tidsandan.

Konst väcker känslor. Notera och sätt ord på de känslor konsten väcker. Utforska vad det är som väcker dessa känslor hos just dig. Konstmöten är att också möta sig själv.

konstmöten
Foto:”Colourful Class Mosaic art by boulemonademoon /FreeDigitalPhotos.net”.

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).