Allan Rogers skapar sångglädje

Sedan 1987 har Allan Rogers varit ledare för kören Blandad Konfekt i Växjö. Som tidigare verksam musiklärare på Katedralskolan i Växjö har han coachat åtskilliga elever att finna glädjen i musiken.

Musiken har följt Allan Rogers genom livet och är och har varit såväl arbete som hobby.Under uppväxten var musiken en naturlig del av vardagen. Att spela piano fyrhändigt med sin mor eller ackompanjera sin äldre brors violinspel inspirerade.

IMG_1030_face0-Vid sju års ålder började jag spela piano, därefter cello. Under högstadie- och gymnasietiden kom körsången in i mitt liv, berättar Allan Rogers.

Men att det var musiken som skulle bli hans levebröd var inte helt självklart.

-Efter gymnasiet läste jag först språk vid Lunds universitet, men snart tog musiken överhand och jag började på Malmö Musikkonservatorium. 1974 flyttade jag till Växjö och började som musiklärare, först i årskurserna 1-9 och från 1980 på gymnasiet.

Som musiklärare på gymnasiet ansvarade Allan Rogers i trettio år för körsång som individuellt val. Denna kör medverkade vid skolavslutningar och Luciakonserter på konserthuset i Växjö. En liten fortsättningsgrupp framträdde även på Smålands museum och spred under tio år Luciatraditionen till vänorten Schwerin.

Parallellt med sitt yrke som musiklärare har Allan Rogers i alla år varit aktiv i Växjös musikliv. Förutom sitt eget engagemang som sångare i olika körer: Akademiska kören, Motettkören, Oratoriekören och som cellist i Växjös orkesterförening under några år, har  han lett kören Blandad Konfekt, vilket han fortfarande gör. Kören har medverkat vid ett otal evenemang och har även samarbetat med olika artister och musiker, senast våren 2014 med Sven-Bertil Taube och Göran Fristorp. 2005 drog kören, inspirerade av Wallmans salonger, igång Allans salonger, som sedan har genomförts vartannat år.

Musik och hälsa

Genom forskning vet vi att körsång har en positiv effekt på hälsan.

2006 tog Allan Rogers initiativ till en personalkör på gymnasiet i syfte att stärka samhörigheten mellan olika yrkeskategorier på de olika gymnasieskolorna. Inför julavslutningarna i Domkyrkan förenades också personalkören och de elever som studerade körsång som individuellt val.

– Den kontrollerade andning som behövs vid sång är troligen bra för hälsan, menar Allan Rogers och säger vidare att körsång främjar samarbete – inom stämmor och med körledaren.Om man är trött innan en körövning är man ofta piggare efter – även ledaren får energi!

Ett uttalande som får stöd av bland andra professor Gunnar Bjursells forskning om kulturens betydelse för vår hälsa.

Sin yrkesverksamhet som aktiv musiklärare har Allan Rogers idag lämnat, även om det händer att han vikarierar emellanåt. Personalkören för gymnasieskolorna är fortfarande aktiv under Allans ledning. Musiken är i högsta grad levande i hans liv genom bland andra körledarskapet för Blandad Konfekt och genom olika musikåtaganden i skilda sammanhang.

Bokrelease med kärleksmusik

Den 14 oktober har jag förmånen att samarbeta med Allan Rogers i samband med Ingrid Tollgerdt Anderssons bokrelease av ”Kärlek och svek”. Det blir en inspirationsföreläsning om personkemi, social attraktion och kroppsspråk med anknytning till Ingrids senaste roman.

Punctum saliens evenemang

För utförlig information se även Bokrelease med kärleksmusik.

Nedan ett utdrag ur Växjös evenemangskalender.

14oktoberbylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Omslagsfoto:

A Man Playing Piano, Closeup Shot” by stockimagesFree digitalsphoto.net