Kreativa samarbeten

Kreativa samarbeten. Det händer att jag åtar mig externa uppdrag och genomför kreativa samarbeten som gör anden och själen rik. Jag arbetar som gymnasielärare och jag är hängiven mötet med mina elever. Tiden för de uppdrag jag har möjlighet att åta mig är således begränsad. Jag är öppen för kreativa förslag som skapar nya möjligheter och som ligger i fas med mitt liv i övrigt.

Välkommen att botanisera! Här ett urval. Vid bokningsförfrågan kontakta Elisabeth Jönsson.

Kompetensområden, se sidan Vem driver Punctum saliens?

Kreativa samarbeten 

( Sedan starten av Punctum saliens 2010 )

Digitala större samverkansprojekt

Digitala evenemang med unika möjligheter att vinna signerade böcker och skivor i samarbete med  Ingrid Tollgerdt-Andersson fil dr i ekonomisk psykologi,forskare och författare, Olle Larsson fil dr i historia vid Lunds universitet, verksam som lektor vid Växjö Katedralskola, Janne Schaffer, musiker och gitarrist och Marie-Louise Zeisig,retorik och kroppsspråksexpert.

Facebook-gruppen ”KulturiSmåland”, administratör och koordinatör i samarbete med Maria Estling Vannestål. Premiärträff den 28 januari 2017 i samband med Kulturnatten i Växjö. Se Mingla med KulturiSmåland, Kulturnatten Växjö 2017 och inlägget Mingelträff KulturiSmåland

Gyllenljus och Punctum saliens skapar tillsammans, sommaren 2014

Gästskribenter Punctum saliens. Flera duktiga författare och skribenter har skrivit gästinlägg för Punctum saliens. De finns presenterade på sidan skribenter.

Instagram @govaxjo lär känna Växjö via Instagram.

Frilansuppdrag

Frilansuppdrag för tidningen ”Uttryck”.

Gästinlägg för Allt om Företagande , Allt om skrivande ,Kreativitetsguiden , Coachingguiden och Qoola Qvinnor

Fotoutställningar

Fotoutställning och boksignering hos Bjärnors konditori Hässleholm.Välkommen att läsa mer i inlägget Fotoutställning i Hässleholm.

Utställning av några fotografier Kittebo kursgård sommaren 2017.

Utställningstext på uppdrag av Åsa Ahl, i samband utställningen ”Snowmen”, hösten 2015. Åsa Ahl berättar om ”Snowmen”.

Boksigneringar och releaser

Bokrelease för Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i i Det fria ordets hus, Växjö, 27 april 2016 i.

Bokrelease Kulturdagboken i samarbete med Maria Sennvall, sång för själ och hjärta samt Qoola Qvinnor, läs mer i inläggen Bokrelease Kulturdagboken och Kultur i sommarkvällen på Svenska Tantens trädgårdscafé

Boksigneringstillfällen för Berika och värna livet: tio uppdrag för skaparglädje & själslig inspiration under 2013 hos butik och galleri Försmaken i Åseda och hos Bokia i Växjö.

Boksignering för Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i, 28 maj 2016, Akademibokhandeln, Grand Samarkand i Växjö.

Boksignering för Över mållinjen, Ariton Förlag, Akademibokhandeln Grand Samarkand Växjö, 16 december 2018, Över mållinjen Ariton Förlag

Medverkan Kronobergs bokmässa 2012 och 2013 och 2014 (Inspirerande dag, Kronobergs bokmässa 2014).

Kronobergs bokmässa 2016 med programmet Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i som bygger på boken med samma titel. Ett program med textläsning, lyrik och sång, Fina möten Kronobergs bokmässa.

Smålands författarsällskap Release av antologin ”Kärlek i Småland”, utgiven av Smålands författarsällskap oktober 2018. Jag medverkade med textläsning av min diktsvit ”Ensam den första natten” i samband med boksläpp i Det fria ordets hus 27 oktober 2018, Boksläpp för antologin ”Kärlek i Småland”.

Diktläsning Alvesta bibliotek 30 mars 2019, Författare om kärlek i Småland på Alvesta bibliotek.

Författar- och musikprogram

ABF Kronoberg och Kampradstiftelsen, våren 2019. Framföranden inom ramen för projektet ”Kultur för äldre”.

Dakapo kreativitetsmässa, Växjö, mars 2017, Mer Människa på kreativitetsmässa.

Medverkade även vid 2019 års kreativitetsmässa med författar- och musikprogram.

Det fria ordet medverkade med textläsning, manifestation för yttrandefrihet under Fängslade författares dag i Växjö.

En kväll för själen, Lomma kapell den 30 juni 2015. Sång och textläsning från hjärtat, om livet, döden och kärleken. Läs mer i inlägget Från hjärtat, en kväll i juni.

En kväll för själen, sommarkväll i Stehags kyrka den 20 juli 2016. Sång och textläsning utifrån boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i, i samarbete med kyrkomusiker Maria Jönsson och Eslövs församling.

Författarkväll i Det fria ordets hus Växjö, 14 november 2017, tillsammans med författare i Kronoberg. Mer om denna kväll i inlägget Mångfald av röster vid författarkväll i Det fria ordets hus.

Författarrummet, Kittebo kursgård och skogscafé, ett första möte ägde rum den 23 oktober 2016, se Författarrumsmöte Kittebo kursgård. Våren 2017 anordnades en poesivandring via Författarrummet, se Berättelser, poesi och sång skapar stunder för själen. 

Författarrummet bytte under 2018 namn till Anoteket författarrum.

Hållbara relationer och livskvalitet, en författarkväll i ord och ton, Växjö stadsbibliotek 27 september 2017 i samarbete med Ingrid Tollgerdt Andersson och Hans Parment, Författarkväll i ord och ton om livskvalitet och hållbara relationer.

Kultursöndag på Kittebo skogsgård och skogscafé, mer om denna dag i inlägget Inspirerande kultursöndag på Kittebo kursgård. samt inlägget inspirerande möten under kultur- och berättardagen.

Läsning och Yinyoga under ledning av Ulrika Parment, samarbete med Parment yoga i Växjö, 29 oktober 2016.

Samarbete med studieförbundet Sensus Skrivarstuga Kulturnatten 2014 och under Kulturnatten Växjö 2018, Tid för livet, text, musik och lyrik

Soaré på Växjö stadsbibliotek tillsammans med författaren och forskaren Ingrid Tollgerdt-Andersson. Ingrid föreläste om attraktion, personkemi och vad som gör oss framgångsrika på den sociala arenan. Samarbetade också med Allan Rogers och tillsammans med honom framförde jag ett musikaliskt program med anknytning till innehållet för Ingrids föredrag. Läs mer i inlägget Vilken soaré det blev!

Smålands kulturfestival, medverkar och samarbetar med Emilia Linderholm, Konst och kultur hos cafe Timjan.

Smålands författarsällskap, möte i Det fria ordets hus 10 oktober 2015.För programinnehållet till allmänheten svarade jag tillsammans med illustratören, konstnären och författaren Björn Gidstam. Välkommen att läsa mer om detta här på Punctum saliens i inlägget Smålands författarsällskap.

Sveriges Författarförbund, textläsning i Domkyrkocentrum i samband med Kulturnatten i Växjö 2017.

Samordnare och framförande i samband med evenemang under Växjös kulturnatt 2018, se inlägg Författare bjöd på tankar om tid i Domkyrkocentrum, Växjö.

Samordnare och framförande i samarbete med Anoteket författarrum, Kulturnatten Växjö i Det fria ordets hus 2019, Antologirapsodi – en vink till livet.

Sångframföranden, sångframträdanden. Utförlig repertoar finner du på elisabethjonsson.se

Inspirationsföreläsningar och kurser

Gästföreläsning i samband med digital kompetensdag och utnämning av årets nätspridare genom AV-Media Kronoberg.

Boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i blir inspirations- och kurslitteratur för livskvalitetskurs hos Sensus. Kursledare: Eva Fodor Velander, Kittebo kursgård och skogscafé.

och inspirationsunderlag för en skrivkurs under ledning av Maud Granholm, studieförbundet Vuxenskolan i Sundsvall, Skrivkursen, en stund för inspiration och reflektion.

Ordbryggarna, en aktivitet inom ramen för Kittebo Författarrum i samarbete med Sensus Växjö. Se Reflekterande skrivande och bokidéer presenterades vid Ordbryggarnas litterära draknäste.

Moderator & samordnare

Ambassadörskap för nätverket Qoola Qvinnor i Växjö 2013, ett nätverk under ledning av Siv Thuresdotter.

Läs mer i inlägget Qoola Qvinnor – en kreativ plattform för nya möjligheter 

Samordnare och framförande i samband med evenemang under Växjös kulturnatt 2018, Domkyrkocentrum.

Samordnare och framförande i samarbete med Anoteket författarrum, Kulturnatten Växjö i Det fria ordets hus 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.