Utveckla och skapa ditt liv genom att ingå i rätt nätverk

Utvecklas och bli framgångsrik genom att ingå i de rätta nätverken?

”Du är unik! Du är fri! Varsågod och välj: Det är du som bestämmer över din egen framtid! Med dessa ord inleds dagens ingress i en artikel i Svenska Dagbladet.Fredrik Liljeros, sociolog och nätverksforskare vid Stockholms universitet citeras i artikeln och han menar att dessa ord är budskap och uppmaningar som vi matas med idag.

I artikeln tas upp flera intressanta faktorer som påverkar oss att göra de val vi gör. Självfallet påverkas vi av vår referensram där faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund och sociala uppväxtmiljö spelar roll för våra möjligheter. En aspekt som tas upp i artikeln och som jag personligen är intressant är  följande uttalande i artikeln ;”De inflytelserika är aldrig rätt hur länge som helst. Allt och alla har en sista förbrukningsdag” säger Fredrik Liljeros i Svenska Dagbladet.

Utvecklar statusstress människan och i så fall hur och till vilket pris?

Jag tänker på artikeln och det statussamhälle av stora mått som vi har idag.Vi jämför och mäter oss med varandra. Vi kan jämföra prylar, bilar, lön och titlar för att se vem som är mest framgångsrik och har mest inflytande. Vi talar ibland om nätverkande för att öka vår status och vår framgång. Alain de Botton har bland andra tagit upp detta fenomen i sin bok Statusstress. Statusstress handlar till stora delar om tankarna på sin position i världen, och den ångest eller oro som detta kan vara förknippat med, är något som kännetecknar många människors liv i dagens västerländska samhälle.Många som är statusstressade  ställer sig frågan hur man betraktas av sin omgivning och hur man kan få ett bättre anseende i omgivningens ögon. Gräset verkar grönare hos grannen.

Och jag undrar egentligen var all denna tävlingshets ursprungligen kommer ifrån?Och mina tankar går till Le petit prince.

Skapa livet med hjälp av andra värden

Jag söker mig idag allt oftare till nätverk där andra värden än samhällets dominerande är gällande. Det kan handla om kulturella värden eller sociala. Men jag märker att även i dessa världar smyger sig gärna jämförelsen och positioneringen in och jag tänker att detta är mänskliga fenomen som är intressanta att studera närmare.