Bloggar för din personliga utveckling

Lyckobloggen är ett initiativ från lyckoorganisationen Charity International.Bloggens syfte är att till att sprida kunskap om lyckoforskning och lyckostrategier i en populärvetenskaplig anda. Skribenter  för bloggen är några av Sveriges främsta lyckokännare; såväl forskare, författare som politiker finns representerade.Till Lyckobloggen

En intressant författare och bloggare är Sanna Ehdin, fil. dr, immunolog. Sanna Ehdin är verksam som fri forskare, föreläsare och författare till nio böcker. Sanna förmedlar ett helhetsperspektiv på människan och skriver bland annat om hälsa och samspelet mellan kropp och själ.Till Sanna Ehdins blogg

Denna sida uppdaterades den 25 juni 2013. I Länklistan som du finner under sidan referenser kan du ta del av de länkar som Punctum saliens följer just nu. Denna lista uppdateras regelbundet.

Läs också:

Inspirerande bloggar om sociala medier

Inspirerande bloggar för dig som är fotointresserad