Skapa sig en egen plats i tillvaron och bli tusen gånger starkare

Signes mamma i boken med just titeln ”Tusen gånger starkare” betonar för sin dotter vikten av att tjäna egna pengar. Och hon är en mamma där övriga i familjen irriterar sig på när hon tar plats för sina egna intressen, medan det är helt naturligt om Signes pappa gör det.

Och boken har blivit film och visas nu på biografer runt om i landet. ”Tusen gånger starkare” är historien om hur tjejerna i en nia tillsammans höjer rösten för att höras och hur ett par lärare avslöjas som allt annat än jämställdhetsivrare” skriverDagens Nyheter

Författare till boken ”Tusen gånger starkare” är Christina Herrström. Hon har  även skrivit andra uppmärksammade barn- och ungdomsböcker såsom ”Ebba & Didrik” och ”Glappet” som också har blivit teveserier.

Christina Herrström står för manus till filmen ”Tusen gånger starkare, medan Peter Schildtstår för regin.

Kunskap om barnens tolkningar

I Växjö har flera barn i min närhet sett filmen och det är deras åsikter som intresserar mig.”Tjejerna gjorde ju likadant” ”Svårt att förstå”….

Som mamma känner jag väl igen mig i könsmaktsspelet från högstadietiden, år av kamp för att finna sig en plats i tillvaron.  Men det handlar inte om hur vi vuxna ser på världen eller vilka erfarenheter och tolkningar som vi lägger in. Barnen och ungdomarna som ser filmen och/eller läser boken gör sin tolkning. Det är det efterföljande samtalet som är det viktiga, men också det svåra. Att ställa de frågor som gör barnen fria i sina egna tolkningar utan vuxenvärldens glasögon.

Om att förhålla sig till orättvisorna i sin omgivning

Det är viktigt att vi studerar genusfrågorna och ser över könsmaktsordningen, men många barn har en naturlig inställning till alla barns lika värde. Dessa egenskaper ska vi stärka så att det blir fler som vågar ställa sig upp och protestera när orättvisorna haglar runtomkring dem. För det gör de hela tiden. Ett rättvist samhälle tror jag inte finns och kommer kanske aldrig att finnas. Det handlar istället om att försöka förhålla sig till orättvisorna och skapa sig en plats i tillvaron som gör en tusen gånger starkare, som gör att man har kraft att stå upp för de värden man anser rättvisa.

I detta anspråk fyller filmen och boken en kunskapspridande och inspirerande funktion.