Naturen inspirerar och blåser liv i livsandarna

Inspiration – vad är egentligen det?

När jag söker på ordet i Nationalencyklopedin får jag svaret att ordet härstammar från latinets inspira´tio som kommer av inspi´ro ’som betyder blåsa i’, ’inandas’, blåsa liv i’,….. Jag kan också läsa att inspiration kan ses som en  ”andlig ingivelse som sätter en människa i stånd att tänka, tala eller handla på ett sätt som förefaller vida övergå hennes egen förmåga..”. Så börjar jag då fundera över mina främsta inspirationskällor och i tanken dyker direkt kärleken till att vistas i naturen upp.

Inspirationskällor

Att få ströva på skogsstigar, förnimma skogens dofter som liksom färgerna skiftar efter årstidernas växlingar.Detta kravlösa att känna att jag är en del av allt. I dessa stunder känner jag stor tacksamhet och får mycket inspiration. Naturen är en av mina starkaste inspirationskällor. Vilken är din?

Tanken är att Punctum saliens ska vara en inspirationskälla att kunna inspireras av i det egna skapandet.

Sidan uppdaterad 25 juni 2013

Fler inlägg om naturen som inspirationskälla på Punctum saliens:

Naturen ger kraft och inspirerar

Marie-Louise Nilsson inspireras av meditativa promenader i naturen

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).