Naturen inspirerar och blåser liv i livsandarna

Inspiration – vad är egentligen det?

När jag söker på ordet i Nationalencyklopedin får jag svaret att ordet härstammar från latinets inspira´tio som kommer av inspi´ro ’som betyder blåsa i’, ’inandas’, blåsa liv i’,….. Jag kan också läsa att inspiration kan ses som en  ”andlig ingivelse som sätter en människa i stånd att tänka, tala eller handla på ett sätt som förefaller vida övergå hennes egen förmåga..”. Så börjar jag då fundera över mina främsta inspirationskällor och i tanken dyker direkt kärleken till att vistas i naturen upp.

Inspirationskällor

Att få ströva på skogsstigar, förnimma skogens dofter som liksom färgerna skiftar efter årstidernas växlingar.Detta kravlösa att känna att jag är en del av allt. I dessa stunder känner jag stor tacksamhet och får mycket inspiration. Naturen är en av mina starkaste inspirationskällor. Vilken är din?

Tanken är att Punctum saliens ska vara en inspirationskälla att kunna inspireras av i det egna skapandet.

Sidan uppdaterad 25 juni 2013

Fler inlägg om naturen som inspirationskälla på Punctum saliens:

Naturen ger kraft och inspirerar

Marie-Louise Nilsson inspireras av meditativa promenader i naturen